Práce detí ŠKD

Vianoce a zima sa pomaly, ale iste blížia. Na vianočnú výzdobu sme si urobili krásny malý vianočný stromček na špilke s gombíkovou výzdobou. Aj snehu sme sa veľmi potešili a už tu máme aj krásnych snehuliakov.... vyrobili deti II. oddelenia.

Prace deti SKD 1   Prace deti SKD 2   Prace deti SKD 3

Čítať Ďalej

Úspešní výtvarníci

V okresnej výtvarnej súťaži s protidrogovou tematikou ,,Krajší život bez drog...,, ktorú organizuje CVČ Elán v Ružomberku boli úspešní v IV. kategórii títo žiaci:
 
Paulína Konfálová (7.A), Lívia Hrušková (7.A), Lenka Kollárová (8.A), Peter Kozica (8.F)
 
Výstava výtvarných prác potrvá do konca januára 2017 v priestoroch Bjӧrnsonovho domu v Ružomberku.
 
V mesiaci október sa uskutočnila aj súťaž OZ ,,Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov,, s názvom ,,Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova,,. Odborná porota zaradila medzi ocenené práce aj práce žiakov našej školy z triedy 7.A:
 
Alexandry Mičudovej, Karin Palinayovej, Paulíny Chochelovej, Lívie Hruškovej a Miriam Pavúkovej.
 
Osobitne bola ocenená Alexandra Mičudová, ktorá vytvorila NAJLEPŠIU PRÁCU ZO VŠETKÝCH SÚŤAŽNÝCH PRÁC.
 
Srdečne Vás pozývame na výstavu uvedených diel do Synagógy v Ružomberku, ktorú budete môcť navštíviť až do 23. decembra 2016.
 
Uspesni vytvarnici 1
Alexandra Mičudová - najlepšia práca zo všetkých súťažných prác

Čítať Ďalej

PROJEKT TOČ I NAKRŮCAJ

Naši ôsmaci sa od 23. 11. do 26. 11. zúčastnili v sprievode svojich triednych učiteľov na medzinárodnom projekte TOČ I NAKRŮCAJ vo Valašskom Meziříčí. Cieľom projektu je rozšíriť priateľské vzťahy medzi deťmi z Českej a Slovenskej republiky, zoznámiť ich s technikou spracovania videa od počiatočnej tvorby scenára po finálny strih a prezentáciu na festivale.
Projekt, do ktorého je zapojených 30 žiakov našej školy a 30 žiakov z partnerskej ZŠ Šafaříkova vo Valašskom Meziříčí, bude prebiehať po dobu dvoch rokov. Výstupom projektu bude desať krátkych dokumentárnych filmov na témy: kultúra a pamiatky, príroda, voľný čas, vzdelanie a škola, osobnosti. Na tvorbe dokumentov budú pracovať skupiny šiestich žiakov – traja Česi a traja Slováci.

Čítať Ďalej

Konzultačný deň

Vážení rodičia,

vo štvrtok 1.12.2016 v čase od 15:30 do 16:30 sa uskutočnia na našej škole konzultačné hodiny.

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 2016

Dňa 22. Novembra 2016 sa v odborných jazykových učebniach konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: mladší žiaci 1A a starší žiaci 1B. V kategórii 1A získala prvenstvo Miriam Pavúková zo 7.A triedy a v kategórii 1B to bol Adam Lazík z 9.A triedy. Víťazom gratulujeme a držíme im palce na Okresnom kole!

Skolske kolo Olympiady v anglickom jazyku 2016 1  Skolske kolo Olympiady v anglickom jazyku 2016 2

LITERATÚRA NIELEN V LAVICIACH

Ani mrazivé počasie, ktoré bolo štvrtok 10. novembra, neodradilo žiakov 7.A od literárnej exkurzie do susedného Liptovského Mikuláša. Počas nej navštívili Múzeum Janka Kráľa, kde sa zoznámili s pravdivým príbehom legendárneho zbojníka Juraja Jánošíka a najmä so životom nášho najväčšieho štúrovského básnika Janka Kráľa, narodeného v Liptovskom Mikuláši. Potom sa vybrali po stopách ďalších veľkých liptovských rodákov - súrodencov Rázusovcov. Priamo v rodnom dome spoznali životný príbeh spisovateľa Martina Rázusa a jeho sestry Márie Rázusovej-Martákovej. Expozícia veľkého množstva originálnych predmetov, doplnená pútavým výkladom, bola pre všetkých obohatením a príjemným spestrením hodín literatúry.

Literatura nielen v laviciach 1  Literatura nielen v laviciach 2  Literatura nielen v laviciach 3

Čítať Ďalej

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pripravilo počas 13. ročníka Týždňa vedy a techniky zaujímavé aktivity „ Svet pod mikroskopom“.

V rámci prírodovednej exkurzie sa tejto akcie, ktorej zmyslom je popularizovať vedu u mládeže, zúčastnili žiaci 8. A triedy. Pod láskavým vedením odborníkov zhotovovali mikroskopické preparáty a pozorovali ich rôznymi typmi mikroskopov. Veľmi zaujímavé bolo pozorovanie jednobunkovcov a drobných kôrovcov digitálnym 3D mikroskopom so zabudovanou kamerou.

Najviac nás však nadchol svet minerálov a hornín. V ôsmom ročníku sa venujeme geológii a preto v múzeu prispôsobili program práve tejto vednej disciplíne. Okrem iného pre nás pripravili pozorovanie ultratenkých rezov hornín polarizačným mikroskopom. Prípomínali skôr avantgardné umenie ako šedivé „skaly“. Pohľad na mikrokryštalickú stavbu hornín nás ohúril a presvedčil, že neživá príroda skrýva veľa krásy a tajomstiev.

Toto múzeum má čo ponúknuť. Radi sme sa do jeho priestorov nechali pozvať na ďalšiu hodinu geológie.

Tyzden vedy a techniky 1  Tyzden vedy a techniky 2  Tyzden vedy a techniky 3

Čítať Ďalej

OKRESNÉ KOLO - OLYMPIÁDA SJL 2016

Dňa 15.novembra 2016 v priestoroch Centra voľného času Elán v Ružomberku sa konalo okresné kolo 9. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého sa zúčastnilo 11 škôl.
Monike Matajovej, žiačke 9.B triedy, sa podarilo obhájiť prvenstvo, keď v písomnej i ústnej časti náročnej súťaže podala excelentný výkon. GRATULUJEME!!!
Ďakujeme za príkladnú reprezentáciu našej školy a víťazke prajeme veľa úspechov v krajskom kole v Žiline vo februári 2017!

Predaj stravných lístkov na mesiac DECEMBER - 2016

Stravné lístky na December 2016 sa budú predávať v týchto dňoch:

24.11.2016 od 9:00 - 14:00
25.11.2016 od 9:00 - 14:00
28.11.2016 od 9:00 - 15:30
29.11.2016 od 7:00 - 15:30

02.12.2016 od 9:00 - 15:00
05.12.2016 od 9:00 - 15:00

Dňa 30.11.2016 a 01.12.2016 sa lístky NEPREDÁVAJÚ.

Režijné náklady na 1 mesiac: 2,00 €

Škôlka:      21 dní x 1,12 = 23,52 + 2,00 = 25,52 €
1. - 4.roč.: 16 dní x 0,95 = 15,20 + 2,00 = 17,20 €
5. - 9.roč.: 16 dní x 1,01 = 16,16 + 2,00 = 18,16 €

Pri úhrade cez internet alebo poštovou poukážkou je potrebné uvádzať vždy variabilný symbol a meno a priezvisko žiaka, nie rodiča!

Každý nový stravník (žiak) musí mať podpísanú prihlášku na stravu od rodiča.

Prihlášku je možné stiahnuť TU.

Čítať Ďalej

MÁME MAJSTERKU EURÓPY!!!

Alžbetka Svrčanová z 1.A sa zúčastnila na Majstrovstvách Európy otvorených tanečných disciplín, kde v kategórii scénický tanec mini obsadila fantastické 1. miesto. Betka trénuje v tanečnom štúdiu SM pod vedením Mirky Buschbacherovej. Veľmi sa tešíme a ešte viac gratulujeme.

Mame majsterku Europy 1   Mame majsterku Europy 2

Vedomostná súťaž z dejepisu

10.novembra 2016 pri príležitosti 98.výročia ukončenia 1.svetovej vojny pripravilo mesto Ružomberok v spolupráci so Zväzom vojnových veteránov pre základné školy v okrese vedomostnú súťaž o udalostiach 1.svetovej vojny. V súťaži sa zúčastnili aj žiaci našej školy Monika Matajová 9.B a Adam Lazík 9.A, ktorí bojovali zo všetkých síl a umiestnili sa na peknom 3.mieste. Gratulujeme!

Vedomostna sutaz z dejepisu

Svetová výstava Cosmos Discovery

V piatok 4. novembra sme s našimi žiakmi navštívili veľmi zaujímavú výstavu Cosmos Discovery v Bratislave. Videli sme stovky exponátov mapujúcich vývoj pilotovaných kozmických letov, viac ako 200 originálnych artefaktov z vesmírnych misií USA a ZSSR, reálne modely rakiet a raketoplánov. Žiaci mali možnosť vyskúšať si náročný výcvik kozmonautov, či najnovšie 3D technológie. Vrátili sme sa s množstvom zážitkov, na ktoré budeme dlho spomínať.

svetova vystava cosmos discovery 1  svetova vystava cosmos discovery 2  svetova vystava cosmos discovery 3

Čítať Ďalej

TELL and SPELL 2016

V stredu 9.11.2016 sa konal štvrtý ročník súťaže „TELL and SPELL“, v ktorej si naši piataci a šiestaci zmerali sily v anglickom hláskovaní. Víťazkou školského kola sa stala Lenka Banášová zo 6.B. Na 2. mieste sa umiestnil Timotej Božek z 5.F a pekné 3. miesto získala Karin Krutáková z 5.A. Víťazom srdečne gratulujeme.

TELL and SPELL 2016 1   TELL and SPELL 2016 2   TELL and SPELL 2016 3

Maľovanie na kameň

.... aj toto bola zábava pre malé rúčky prvákov, druhákov a tretiakov II. oddelenia ŠKD. Bola síce deťom potrebná dávka trpezlivosti, ale výsledok stál za to. :)

malovanie na kamen 5  malovanie na kamen 2   malovanie na kamen 3

Čítať Ďalej

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2016

Dňa 26. 10. 2016 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 13 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka si otestovalo svoje doteraz nadobudnuté vedomosti zo slovenčiny. Žiaci tiež ukázali svoje štylistické majstrovstvo pri transformovaní textu a celú porotu milo prekvapili svojimi úvahami na zadanú tému, ktorými dokázali, že aj žiaci základnej školy majú na problémy svoj názor a vedia ho pred publikom prezentovať.
Vedomosťami a rečníckymi schopnosťami najviac zaujali:
Monika Matajová z 9. B, Adam Lazík z 9. A a Rebeka Lejková z 9. B triedy.
Všetci zúčastnení žiaci boli sladko odmenení a víťazka Monika Matajová nás bude reprezentovať v okresnom kole. Prajeme jej veľa múdrosti a tvorivých myšlienok!
 
Olympiada SJL 2016 1  Olympiada SJL 2016 2  Olympiada SJL 2016 3

Čítať Ďalej

Halloween 2016

Posledný deň pred jesennými prázdninami zavládla v našej škole veľmi zvláštna atmosféra. Už počas dňa sa tu ozývali hrôzostrašné zvuky a tmavé chodby boli plné nezvyčajných stvorení, čarodejníc, ba dokonca aj duchov. Takto vyzeral štvrtok, ktorý sa niesol v znamení Halloweenu. Spoločne so žiakmi sme si na hodinách cudzích jazykov vyzdobili triedy, chodby a priblížili si tento sviatok trošku netradičnými aktivitami. Nesmeli chýbať tekvice, pavúky, strašidelné príbehy či videá. A to najlepšie nás ešte len čakalo – Halloweenska noc. Po zotmení sme sa stretli pred školou, plní strachu, ale aj očakávaní, čo sa bude diať. Noc odštartovala strašidelným hororom a o polnoci sme sa vydali so sviečkami a baterkami na Halloweensky pochod. Ani tí najlepší herci nedokázali v danej chvíli skryť svoj strach. Nevedeli sme sa dočkať rána.... a od tohto rána sa nevieme dočkať ďalšej Halloweenskej noci.

  Halloween 2016 1  Halloween 2016 2  Halloween 2016 3

Čítať Ďalej

Nemecké „NAJ“

Začiatkom školského roka vyhlásilo Nemecké veľvyslanectvo v Bratislave v spolupráci s Goetheho inštitútom súťaž pod názvom „100 najobľúbenejších pamätihodností Nemecka“. Podmienkou bolo vytvoriť model nemeckej pamiatky, obľúbenej turistickej atrakcie či udalosti. Naši ôsmaci nelenili a vytvorili nádherné diela. Prvý tím v zložení Lenka Líšková, Alexandra Chriščanovská a Branislav Nižnanský si vybral tému Októberfest. Dávid Cigaňák, Marek Ferianc a Imrich Mydliar, ako správni futbaloví fanúšikovia, sa rozhodli pre Allianz Arénu. A výsledok rozhodne stojí za to!

Nemecke NAJ 1   Nemecke NAJ 2  Nemecke NAJ 3 

Čítať Ďalej

Dravé vtáky

V piatok 28.10.2016 sme mali možnosť zažiť nádhernú prehliadku dravých vtákov z našich končín, ale aj z Amerického kontinentu, alebo Afriky. Najskôr sme si ich prezreli z bezprostrednej blízkosti a potom nám páni, ktorí ich priviezli, každého predstavili. Následne odmenili našich žiakov za ich vedomosti pohľadnicami, kalendármi, ale takisto možnosťou vypustiť dravca zo sokoliarskej rukavice, alebo ho na ňu privolať. Potom sme si pozreli ukážku ich lovu, alebo akým spôsobom trénujú. 

Drave vtaky 1   Drave vtaky 2   Drave vtaky 3

Čítať Ďalej

Návšteva rodného domu Andreja Hlinku

Onedlho, 27.10.2016, budú Černovci spomínať na niekdajšiu Černovskú tragédiu spred 109 rokov, kedy pri snahe požehnať Černovcami vlastnoručne vybudovaný kostol Andrejom Hlinkom, prišlo o život 15 ľudí a mnohí ďalší boli zranení.
Túto udalosť si v piatok 14.10.2016 pripomenuli aj žiaci prvého stupňa, ktorí sa vydali navštíviť súbor pamiatok tejto tragédie do samotnej Černovej.
Ako prvý im bol predstavený rodný dom Andreja Hlinku, v ktorom žiakov privítala jeho podobizeň vo forme voskovej figuríny a množstvo zaujímavých predmetov z jeho života. Pani sprievodkyňa žiakom porozprávala o neľahkom živote Andreja Hlinku, jeho boji za rodnú reč či autonómiu Slovenska. Nejednou informáciu zo života Andreja Hlinku žiakov neraz i prekvapila, nakoľko jeho život, teda podmienky naň, boli už od samotného detstva výrazne odlišné ako tie dnešné, ktoré naši žiaci poznajú dnes. Školáci preto počúvali s naozajstným záujmom.
Konečným pamätným miestom, ktoré žiaci v tento deň navštívili bol pomník na černovskom cintoríne.
 
Navsteva rodneho domu A Hlinku 1   Navsteva rodneho domu A Hlinku 2   Navsteva rodneho domu A Hlinku 3

Čítať Ďalej

Dejepisná exkurzia

Dňa 25.10.2016 sa naši žiaci zúčastnili dejepisnej exkurzie zameranej na tému život Milana Rastislava Štefánika, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti našej histórie. Navštívili sme SNM - Múzeum Milana Rastislava Štefánika Košariskách(jeho rodný dom). Ide o memoriálne múzeum, ktoré prostredníctvom svojej expozície podáva komplexný pohľad na Štefánikovu osobnosť. V šiestich miestnostiach sa dokumentuje jeho životná dráha, súkromie a záľuby, no najmä jeho vojenská, diplomatická a politická činnosť. Súčasťou našej exkurzie bol aj výstup k Mohyle Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa nachádza na vrchu Bradlo týčiacom sa v nadmorskej výške 543 medzi mestom Brezová pod Bradlom a obcou Košariská.

Dejepisna exkurzia 1   Dejepisna exkurzia 2   Dejepisna exkurzia 3

Čítať Ďalej

INFORMÁCIE K ORGANIZÁCII AKCIE ,,DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH,,

Informácie k organizácii účasti žiakov našej školy na dňoch otvorených dverí (DOD) na stredných školách:
Žiak sa môže zúčastniť DOD na dvoch stredných školách.
Žiaci sa zúčastňujú DOD v sprievode zákonného zástupcu. Stredná škola vydá potvrdenie o účasti žiaka na DOD. Uvedeným potvrdením má žiak ospravedlnené vyučovacie hodiny konkrétneho dňa.

V prípade, že sa 2 a viacerí žiaci zúčastnia DOD v sprievode jedného rodiča, prosíme Vás vyplniť, podpísať a doručiť triednemu učiteľovi našej školy informovaný súhlas, ktorý si môžete vytlačiť.

 

Zábavná fyzika v Martine

Nedávno naši šiestaci navštívili mesto Martin, kde v Gymnáziu Viliama Paulínyho – Tótha zažili super chvíle pri fyzikálnom experimentovaní. Precvičili si svoju šikovnosť, pozornosť, logický úsudok a overili si svoju schopnosť kriticky myslieť. Všetci sa výborne zabavili a pohrali s „kamarátkou fyzikou“. Ak to bude možné, určite si takéto zážitky ešte doprajeme.

Zabavna fyzika v Martine 1   Zabavna fyzika v Martine 2  Zabavna fyzika v Martine 3

Čítať Ďalej

Piaty ročník súťaže ZDRAVÁ VÝŽIVA

Už po piaty krát sme si formou súťaže pripomenuli DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY. Naši šiestaci a siedmaci pripravili dňa 17.10. 2016 chutné a zdravé dobroty, na ktorých si potom pochutili a spolu sa výborne zabavili. Za foto ďakujeme Miriamke zo 6.B.

Piaty rocnik sutaze zdrava vyziva 1   Piaty rocnik sutaze zdrava vyziva 2   Piaty rocnik sutaze zdrava vyziva 3

Čítať Ďalej

Raňajky v škole 2016

V piatok 14.10. sme si so žiakmi pripomenuli dôležitosť správnej stravy pre naše zdravie. Žiaci si priniesli zdravé raňajky, ktoré si doma pripravili spolu s rodičmi a v triedach sa počas prvej hodiny naraňajkovali. Zároveň sme sa porozprávali o správnej výžive, ktorá ovplyvňuje naše zdravie. A ako inak - nechýbali ani jabĺčka, ktoré žiaci každoročne v tento deň dostávajú na desiatu.

Ranajky v skole 1  Ranajky v skole 2  Ranajky v skole 3

Čítať Ďalej

Piataci v Kysuckej hvezdárni

Kysuckú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste sme dňa 11.10. 2016 navštívili i s našimi mladšími žiakmi. Prednáška na tému Slnečná sústava im doplnila poznatky o jednotlivých telesách slnečnej sústavy.

Následne sme sa presunuli do kupoly hvezdárne, kde sa žiaci zoznámili s ďalekohľadmi, no bohužiaľ pre nepriaznivé počasie, nebolo možné pozorovať objekty dennej oblohy.

V závere exkurzie nám pracovníčky hvezdárne predstavili a popísali model slnečnej sústavy v exteriéri.

Piataci v Kysuckej hvezdarni 1   Piataci v Kysuckej hvezdarni 2   Piataci v Kysuckej hvezdarni 3

Čítať Ďalej

Deviataci v Kysuckej hvezdárni

6.10.2016 naši deviataci navštívili Kysuckú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste. Program bol zložený z prednášky Vesmírne katastrofy vo vesmíre a na Zemi: výbuch supernovy, zrážka Zeme s cudzím telesom, sopečná činnosť, zemetrasenia, tsunami, hurikány, ... ktoré by mohli ohroziť alebo dokonca zničiť život na Zemi. Nasledovala prehliadka kupoly, zoznámenie sa s prístrojovým vybavením, demonštrácia práce s ďalekohľadmi, kde sa v prípade priaznivého počasia pozorujú objekty dennej či večernej oblohy. Exkurziu sme ukončili prechádzkou v záhrade hvezdárne, kde nám predstavili slnečné hodiny a model slnečnej sústavy.

Krajska hvezdaren KNM 1  Krajska hvezdaren KNM 2  Krajska hvezdaren KNM 3

Čítať Ďalej

Turisticko–poznávací výlet

30.09.2016 sme absolvovali s triedami 5.F a 5.A turisticko–poznávací výlet smer Hrabovo – Kalvária – Malinô Brdo (horskou trasou), kde nás privítalo teplé jesenné slniečko. Po vychutnaní si krásneho jesenného dňa sme sa vybrali späť zjazdovkou do Hrabova a príjemne unavení sme prišli pred školu.

Turisticko poznavaci vylet 1   Turisticko poznavaci vylet 2   Turisticko poznavaci vylet 3

Čítať Ďalej

Európska NOC VÝSKUMNÍKOV v Žiline

Žiaci 9.A a 9.B sa dňa 30.09.2016 zúčastnili podujatia, na ktorom mohli vidieť zaujímavosti z biológie, fyziky, chémie a techniky, ako aj najnovšie technológie používané v praxi. Mohli si tiež vyskúšať virtuálnu plavbu loďou, pilotovanie lietadla, hlásateľskú prácu v televíznom štúdiu, pozorovanie zaujímavých živočíchov pod mikroskopom, ovládanie robotov alebo si mohli odskúšať prácu záchranárov a podanie prvej pomoci. Všetci žiaci boli spokojní. Určite sa pôjdeme pozrieť na takúto akciu aj budúci školský rok.

Europska noc vyskumnikov v Ziline 1   Europska noc vyskumnikov v Ziline 2   Europska noc vyskumnikov v Ziline 3

Čítať Ďalej

Program profesijnej orientácie

Program profesijnej orientacie

29. september – SVETOVÝ DEŇ SRDCA

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 29. september za Svetový deň srdca. Srdce si svoj deň zaslúži - je to najdôležitejší orgán ľudského tela. Často ho však zlou životosprávou vystavujeme veľkému riziku, v dôsledku čoho zomrú ročne na choroby srdca vo svete milióny ľudí.

Túto hrozbu môžeme zmierniť. Ako? Zdravo sa stravovať, pravidelne športovať, nefajčiť, nezabúdať na preventívne prehliadky.

Viete, čo znamená kód zdravého srdca 0 – 5 – 30 – 120/80 ?

0 = počet vyfajčených cigariet za život
5 = ideálna hodnota cholesterolu
30 = aspoň toľko minút denne športovať
120/80 = ideálna hodnota krvného tlaku

Žiaci 8. A triedy si tento deň prichystali prezentácie na témy: čo srdcu škodí, čo mu prospieva a najčastejšie ochorenia srdcovo-cievneho systému. Možnosti prevencie sme si pripomenuli spoločnými zdravými raňajkami a zábavnými pohybovými aktivitami v triede. Nevynechali sme ani meranie krvného tlaku a keďže žijeme zdravo, takmer u všetkých žiakov sa jeho hodnoty blížili k ideálu.

Urobte aj vy niečo pre svoje zdravie a zdravie svojich blízkych!

svetovy den srdca 1   svetovy den srdca 2   svetovy den srdca 3

Zber papiera

Vážení rodičia, milí žiaci,

vo štvrtok 29.9.2016 sa od 7:45 - 8:45 uskutoční pred budovou našej školy zber papiera. Keďže všetky vyzbierané prostriedky používame na nákup kancelárskeho papiera, ktorý sa opätovne vracia ku žiakom vo forme pracovných listov, mapiek, alebo nákresov, rozhodli sme sa, že žiaci, ktorí neprinesú balík papiera, prispejú 1€. Plagát vytvoril Igor Staňa z 9.F.

zber papiera

Výlet na Čebrať

16.9.2016 sme sa spolu so žiakmi 9.F a 8.F vydali na strmú cestu do svahov prírodnej dominanty Ružomberka - Čebraťa. Výhľad, aj keď nebol úplne ideálny, bol krásnou odmenou za vynaloženú námahu.

Vylet na Cebrat 1   Vylet na Cebrat 2   Vylet na Cebrat 3

Čítať Ďalej

Predĺžená prevádzková doba ŠKD

Ďalšou novinkou, ktorú sme pripravili v tomto školskom roku, a poteší najmä rodičov prvého stupňa s deťmi v družine je, že družina je otvorená až do 17:00. 

Ponuka záujmových krúžkov na tento školský rok

1. stupeň:
REA deti Mgr. J. Baďová 1. - 4. ročník
Futbalový Mgr. T. Marková 1. - 4. ročník
Dobrodružný L. Smieška 2. - 4. ročník
Relaxačný 1 Mgr. Z. Smiešková 1.A
Relaxačný Mgr. Z. Smiešková 2. - 4. ročník
Gymnastika I Mgr. J. Bánovčinová 1. - 3. ročník
Gymnastika II. Mgr. Z. Socháňová 4. - 9. ročník
Šachový krúžok - p. Hajtmanský

2. stupeň:
Stolnotenisový Mgr. J. Gálik
Futbal na umelej tráve Mgr. J. Gálik
Športový Mgr. J. Gálik
Počítačový 5. - 9. ročník Mgr. L. Jančiová
Zaujímavosti v geografii Mgr. D. Fabianová
Zvedavci 6.A D. Fabianová
Športovo - turistický Mgr. T. Marková
Hravá slovenčina pre 9. ročník Mgr. E. Jacková
Pomáhame v nemeckom jazyku PaedDr. J. Šalantyová
Športové hry PaedDr. J. Šalantyová
Prírodovedný Mgr. V. Filippová
Chovateľsko - pestovateľský Mgr. L. Jančiová
Šachový krúžok - p. Hajtmanský

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates