Predaj stravných lístkov na mesiac JÚN - 2019

Stravné lístky na mesiac JÚN 2019 si môžu žiaci prevziať v týchto dňoch:

28.05.2019 od 9:00 - 14:00
29.05.2019 od 9:00 - 14:00
30.05.2019 od 7:00 - 08:00
31.05.2019 od 9:00 - 12:00
 
Režijné náklady na 1 mesiac: 2,00 €

Škôlka:     20 dní x 1,12 = 22,40 + 2,00 = 24,40 €
1. - 4.roč.: 20 dní x 0,95 = 19,00 + 2,00 = 21,00 €
5. - 9.roč.: 20 dní x 1,01 = 20,20 + 2,00 = 22,20 €

Elektronické odhlasovanie obedov je dostupné na stránke: https://zsklacnork.edupage.org/login/?

Pokyny k platbe:
Úhrada za stravné sa bude prevádzať pravidelne mesiac vopred.
Stravné môžete hradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK48 0900 0000 0050 7068 7816 (Slovenská sporiteľňa).
Pri úhrade zadajte variabilný symbol stravníka (evidenčné číslo), meno a triedu stravníka. Variabilné symboly ostávajú nezmenené. Nový stravníci ho dostanú pri odovzdaní prihlášky na stravu.
 
Po úhrade je potrebné prísť s dokladom o zaplatení (vytlačený príkaz o úhrade, ústrižok poštovej poukážky) a prevziať si stravné lístky.
V prípade nového stravníka je potrebné doniesť aj podpísanú prihlášku na stravu od rodiča. Prihlášku je možné stiahnuť TU.

Obed bude poskytnutý len stravníkom, ktorí majú uhradené stravné a doklad o úhrade odovzdali do kancelárie ŠJ do 31. v mesiaci.

Číslo tel. ŠJ - 044/ 4304047, 0903/947 944

Pokyny pre stravníkov na školský rok 2018/2019

1. Aby sme predišli nedorozumeniam, žiadame zákonných zástupcov o včasné uhrádzanie stravného. Úhradu obedov vykonajte vopred najneskôr do 25. - ho v mesiaci podľa počtu pracovných dní v mesiaci.
2. Ak jedáleň nemá potvrdenie o platbe stravného, žiak nemôže dostať obed od 1.- ho v nasledujúcom mesiaci.
3. Odhlásiť, resp. prihlásiť na obed je možné do 7:45 hod. aktuálneho dňa elektronicky na stránke školy.
Stravné lístky za odhlásené obedy treba odovzdať v školskej jedálni.
4. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Ďakujem za pochopenie.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.
SÚHLASÍM