Aktuálne...

Záujmové útvary / krúžky/ CVČ , ktoré sa budú konať v priestoroch ZŠ Klačno v šk. roku 2019/2020

Gymnastika I. /1.- 2. ročníky/ - Mgr. Zuzana Socháňová

Gymnastika  II.  /3. - 9. ročníky/ - Mgr. Zuzana Socháňová

Dobrodružný    / žiaci  4.A/ -  Mgr. Zuzana Smiešková

Počítačový ml.   I. stupeň / 1. - 4.roč. / - p. Tatiana Juhasová

Čitateľský / výber /I. st. - Mgr. Lýdia Gejdošová/

REA /1. – 9. ročníky/ I. a II. stupeň - p. Ivana Cingelová

 

Počítačový starší  II. stupeň /5. – 9. roč./ - p. Tatiana Juhasová

Čitateľský  II. Stupeň - Mgr. Eva Jacková

Varenie a pečenie II. stupeň - Mgr. Denisa Verhelstová

Zvedavci / žiaci  - 9.A/ - Mgr. Dáša Fabiánová

Matematický - 9. ročníky - Mgr. Vladimíra Filipová

Futbalový -  7. ročníky - Mgr. Lukáš Strelka

Volejbalový  I. / 5. – 7. ročníky/ - Mgr. Ján Gálik

Volejbalový II. / 8. - 9. ročníky/ - Mgr. Ján Gálik

 

Po obdržaní prihlášky a vzdelávacieho  poukazu /od triedneho učiteľa/, vypísané a podpísané tlačivá zákonným zástupcom /rodičom/  je potrebné vrátiť triednemu učiteľovi do 15. septembra.

Krúžková činnosť začína od 1.10.2019!  Deň a hodinu konania upresnia vedúci ZÚ.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.
SÚHLASÍM