OZNÁMENIE KU HODNOTENIU ŽIAKOV V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie bude hodnotenie v 1. ročníku (priebežné aj záverečné) realizované formou slovného hodnotenia.
Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou oznamuje, že rozhodol v 2.-9. ročníku o neklasifikácii predmetov, ktoré boli pôvodne klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu plnohodnotnou realizáciou.

Priebežné hodnotenie je realizované slovne, resp. percentuálne, záverečné hodnotenie formou absoloval/absolvovala.
V čase mimoriadnej situácie je možné určiť preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie sa realizuje do 31.08.2020.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.