Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2019

´RIADNY TERMÍN: 3. apríl 2019 (streda)

´NÁHRADNÝ TERMÍN: 16.4. 2019 (utorok) v krajských mestách, pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu

´TESTOVANIE JE URČENÉ: žiakom 9. ročníka ZŠ

´TESTOVANÉ PREDMETY: matematika, slovenský jazyk a literatúra

´TESTOVANÉ UČIVO: učivo 2. stupňa ZŠ podľa Štátneho vzdelávacieho programu

´ZASLANIE VÝSLEDKOV: elektronickou formou, písomne výsledkové listy žiakov a škôl

´INFORMÁCIE: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 Test z MATEMATIKY

´Čas: 90 minút

´Počet úloh: 30

´Forma úloh: 15 otvorených úloh s krátkou číselnou odpoveďou

      15 uzavretých úloh s výberom 1 odpovede zo 4 možností

´Kontext: 10 úloh s matematickým kontextom

        20 úloh s kontextom z reálneho života

´Povolené pomôcky: písacie a rysovacie potreby, kalkulačka, opečiatkované pomocné papiere A4, prehľad vzorcov (je súčasťou textu)

Test zo SJL a LITERATÚRY

´Čas: 70 minút

´Počet úloh: 30

´Forma úloh: 20 uzavretých úloh s výberom 1 odpovede zo 4 možností

      10 otvorených úloh s tvorbou krátkej odpovede

      21 úloh sa vzťahuje na ukážky (ku každej ukážke 7 úloh)

    9 úloh je voľných, niektoré sa môžu vzťahovať na kratšie texty

´Povolené pomôcky: pero, ktoré píše na modro

Žiaci so ZZ skupina obmedzenia 1 majú pridaný čas v MAT aj v SJL o 15min.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.
SÚHLASÍM