Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Bližšie informácie k duálnemu vzdelávaniu nájdete TU.

Štátny inštitút odborného vzdelávania zriadil  miesta s názvom Duál Point Centrum orientácie v rámci Národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“.

Úlohou Duál Pointov je vytvoriť jednotný priestor a informačný zdroj o systéme duálneho vzdelávania, o učebných a študijných odboroch, prepájať základné školy, stredné odborné školy, zamestnávateľov, žiakov a rodičov na jednom mieste.

Duál Pointy ako konzultačné centrá sú zriadené v každom samosprávnom kraji SR pre potreby zamestnávateľov, škôl, verejnosti a žiakov a Centrum orientácie v Nitre. Centrum orientácie sa zameriava na žiakov základných škôl v 8. alebo 9. ročníku a ich rodičov. Jeho úlohou je umožniť žiakom zorientovať sa v povolaniach, aktívne zapojiť rodiča do procesu voľby správneho povolania a pedagogického zamestnanca ako sprievodcu žiaka.

Žiaci a rodičia v nich nájdu informácie o tom, ako vstúpiť do systému duálneho vzdelávania, informácie o stredných odborných školách a zamestnávateľoch v danom kraji, o benefitoch, o jednotlivých študijných a učebných odboroch, o možnostiach praktického vyučovania, seminároch a stážach, ktoré môžu žiaci absolvovať.

 

 

O duálnom vzdelávaní sa dozviete viac na stránkach:

https://siov.sk/vzdelavanie/dualne-vzdelavanie/uvod-dualne-vzdelavanie/

https://www.mojastredna.sk/dual/

https://www.minedu.sk/system-dualneho-vzdelavania/

 

 

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.