Čo potrebujeme na vypísanie prihlášky na SŠ

  • vybrať SŠ – max 4x SŠ (max. 2x talentové SŠ, max 2x netalentové SŠ),
  • diplomy súťaží – väčšinou okresné a vyššie kolá,
  • naštudovať si podmienky prijatia na webstránke danej školy,
  • v prípade talentových/odborných SŠ - potvrdenie od lekára o spôsobilosti na štúdium,
  • v prípade športovej SŠ - potvrdenie o činnosti v športovom klube,
  • podpisy oboch zákonných zástupcov na prehlásení, ktoré je prílohou elektronickej prihlášky,
  • v prípade, že jeden zákonný zástupca nemôže prehlásenie podpísať, prikladá sa druhé prehlásenie s odôvodnením, ktoré je tiež prílohou prihlášky (+ rozhodnutie súdu),
  • žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) prikladá diagnostickú správu z CPPPaP – nie staršiu ako 2 roky – spolu so žiadosťou o úpravu prijímacieho procesu na základe tejto správy.
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.