Žiacke prezentácie

Výpočtová technika sa postupne stáva prirodzenou súčasťou  vyučovacieho procesu. Učitelia pri vysvetľovaní učiva využívajú  nové edukačné programy a modernú prezentačnú techniku. Žiaci pod vedením pedagogického talentu tiež vytvárajú vynikajúce prezentácie, ktoré sa obsahom aj kvalitou spracovania postupne zlepšujú. Pri prezentovaní svojich digitalizovaných prác sa žiaci naučia argumentovať, obhajovať svoje názory a tiež zrozumiteľne sa vyjadrovať. Z kapacitných dôvodov je maximálny počet uverejnených prezentácií v každom predmete obmedzený. Tak sa nechajte inšpirovať výberom toho najlepšieho, čo naši žiaci v poslednom období vytvorili...

Čítať Ďalej

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates