Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2007

Autori projektu: PaedDr. Miloš Smetana, Mgr. Ivana Vaníková

Ministerstvo školstva SR vyhlásilo verejnú výzvu na predkladanie žiadostí k projektu „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania na rok 2007“. V rámci výzvy bolo Ministerstvu školstva SR predložených 1126 projektov, čo predstavuje 25,7% z celkového počtu zariadení školského stravovania v rámci Slovenskej republiky. Na základe stanovených kritérií komisia vybrala 72 úspešných projektov. Do projektu ministerstva bola naša škola vybratá na základe vypracovaného písomného projektu dňa 8. decembra 2007. Kvalitou predloženého projektu sme potvrdili, že našou priorítou je kvalitné stravovanie žiakov, ktorí navštevujú Základnú školu.

Náš projekt bol zameraný na propagáciu školského mliečneho programu a zdravej výživy. Otázkou správnej výživy sa na našej škole zaoberáme už dlhší čas. Jednou z úloh nášho úsilia je ochrana zdravia a rozvíjanie zdravého spôsobu života cez množstvo rôznych aktivít. V spolupráci s pani Ivanou Okšovou, ktorá zastupuje firmu Rajo sme realizovali na našej škole projekt s názvom „Mliečne párty s Rajom“. Prostredníctvom projektu sme zakúpili počítačovú zostavu, ktorá sa používa výhradne na účely zariadenia školského stravovania. Vďaka zapojeniu sa do projektu, ktorého vyhlasovateľom bolo Ministerstvo školstva SR, čerpala naša škola z rozpočtu tohto ministerstva finančné prostriedky v celkovej výške 38 000,-Sk. Z týchto prostriedkov sa škola v rámci projektu zaviazala kúpiť rôzny materiál potrebný pre uskutočnenie aktivít v rámci propagácie školského mliečneho programu a zdravej výživy a taktiež počítačovú zostavu vrátane potrebného softwaru pre školskú jedáleň.

Cieľom projektu je propagácia školského mliečneho programu. Žiaci 1. a 2. stupňa  zmobilizovali svoje rodiny, kupovali mliečne výrobky a mlieko nielen od firmy Rajo. Už od mája 2007 nosili žiaci do školy škatule z mlieka, kelímky z jogurtov a acidofilného mlieka, atď. Tieto prázdne obaly sme odkladali na aktivity, ktoré sme pre deti pripravili na rôznych vyučovacích predmetoch ale aj v rámci mimoškolských aktivít. Využili sme ich spolu so zariadením, ktoré sme zakúpili z dotácie MŠ SR. Na výtvarnej výchove a pracovnom vyučovaní sa deti snažili využiť odpadový materiál (škatule, kelímky,...) na propagáciu mlieka, zhotovovali ekohračky, kde sa ukázala veľká detská tvorivosť a fantázia. Na  slovenskom jazyku a hudobnej výchove sa vymýšľali rôzne slogany, veršíky, básničky, písali slohové práce, ... Na telesnej výchove sme podporovali pohybové aktivity s využitím obalov z mliečnych výrobkov. Napríklad štafetové hry, kolobežkové preteky, preskakovanie fliaš, kolky, nosenie kelímkov na určitej časti tela, hody na cieľ, nosenie kelímkov pomocou tyčí, prekonávanie prekážkovej dráhy so zaviazanými očami, nosenie kelímkov na stolnotenisovej rakete, hľadanie obalov podľa hmatu, a iné. Do tejto prvej časti projaktu sa zapojilo 220 žiakov našej školy. Išlo prevažne o žiakov z 1. stupňa. Všetky aktivity mali veľký úspech aj vďaka učiteľom 1. stupňa, ktorí tento projekt podporili a využili svoju kreativitu na podporu správnej výživy a zdravia. Deťom sa aktivity veľmi páčili, začali sa viac rozprávať na tému zdravej výživy, čo pozitívne ovplyvňuje ich stravovacie návyky.

Druhá časť nášho projektu bola zameraná na zjednodušenie administrácie odbornej dokumentácie prostredníctvom informačných technológií. Prostredníctvom dotácie z projektu sme zakúpili počítačovú zostavu, ktorá sa používa výhradne na účely zariadenia školského stravovania. Oproti pôvodnému stavu došlo ku značnému zefektívneniu práce.

Rozpočet projektu:

38 000 Sk --- Ministerstvo školstva SR
  2 000 Sk --- Základná škola

kuchyna1  kuchyna2  kuchyna3

kuchyna4  kuchyna5  kuchyna6

kuchyna7  kuchyna8  kuchyna9

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.