Otvorená škola - oblasť športu 2008

Autori projektu: PaedDr. Miloš Smetana, Mgr. Ján Gálik
Ministerstvo školstva SR vyhlásilo v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách,  samosprávnymi krajmi a krajskými školskými úradmi projekt Otvorená škola pre oblasť športu . Cieľom vyhlasovaného projektu bolo vytvoriť zo školy centrum športu a zaktivizovať organizovanie pohybových aktivít  mládeže a občanov v danom regióne. Naša škola sa dostala medzi úspešných žiadateľov o finančné prostriedky v júli 2008. V rámci projektu sme žiakom našej školy sprístupnili športoviská počas letných prázdnin. Deti zo sídliska tak mali možnosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas pod odborným vedením pri rôznych športových aktivitách.

Náš projekt „Letná škola skoku“ bol zameraný hlavne na atletické disciplíny, ktoré sú spojené s prácou dolných končatín. Cieľovou skupinou boli deti zo sídliska Klačno v Ružomberku a to nasledovne podľa jednotlivých aktivít (skok do diaľky - 30 detí, skok do výšky - 30 detí, volejbal - 20 detí). Prostredníctvom projektu sme získali finančné prostriedky 55 000,-Sk, za ktoré sme zakúpili doskočisko pre skok vysoký. Ďalej zakúpime prekážky a zrealizujeme údržbu žineniek, ktoré sú tiež nevyhnutnou súčasťou pre materiálne zabezpečenie aktivít.

Po zrušení atletickej dráhy na futbalovom štadióne v Ružomberku atletika a pravidelné atletické aktivity v našom meste prakticky zanikli. Našim projektom oživujeme atletiku v našom meste. S finančnou podporou projektu obnovíme pravidelné atletické skokanské aktivity, ktoré začnú „Letnou školou skoku“ a budú pokračovať cez školský rok na hodinách telesnej výchovy aj športovej prípravy a tiež poobedňajšími aktivitami v rámci krúžkovej činnosti.

Zameraním projektu je aj rozvíjanie myšlienky olympizmu v konkrétnych výchovno-vzdelávacích aktivitách. V rámci nášho projektu  ide o „Deň kalokagatie“, ktorého sa zúčastní 150 žiakov našej školy; „vedomostnej súťaže o olympizme“ sa v rámci Olympijského dňa zúčastnia 3 žiaci našej školy a následne budú svoje vedomosti prezentovať pred ostatnými žiakmi. Zapojíme sa tiež aktivitou „Deň čistoty školských športových areálov“, v ktorej bude činných 400 žiakov školy.

Letná škola skoku má veľký spoločensko-sociálny rozmer v protidrogovej prevencii. Na sídlisku, kde naša škola sídli je športová infraštruktúra prakticky nulová. Okrem priestorov školy je tu iba veľmi málo možností ako deti zapojiť do športových aktivít. Naše športové nadšenie prijmeme deti ku zmysluplnému tráveniu voľného času.

Rozpočet projektu:

55 000 Sk --- Ministerstvo školstva SR

skok1  skok2  skok3

skok4  skok5  skok6

skok7  skok8  skok9

skok11  skok11  skok12

skok13  skok14  skok15

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.