Výchovné poradenstvo

Funkciu výchovného poradcu vykonáva Mgr. Lenka Jančiová (dočasne poverená zastupovaním za RNDr. Danku Beňovú), ktorej náplňou práce je:

- profesijná orientácia žiakov
- psychológia životnej cesty
- psychické poruchy v detstve a adolescencii
- poruchy správania
- poruchy učenia
- nadaní žiaci
- základy prevencie drogových a iných závislostí
- kriminalita, šikanovanie, týranie, intolerancia
- riešenie konfliktov
- výchova k manželstvu a rodičovstvu, sexualita a dospievanie
- súčasné civilizačné trendy, hľadanie životnej cesty

Úlohou výchovného poradcu na našej škole je individuálna, resp. skupinová práca zameraná na pomoc deťom a poskytovanie odborno - metodickej pomoci triednym učiteľom, rodičom v rôznych otázkach týkajúcich sa výchovných, vzdelávacích a osobnostných problémov žiakov. Výchovný poradca venuje pozornosť sebareflexii a sebahodnoteniu žiakov a to prostredníctvom roznych zážitkových cvičení, prostredníctvom hrania rolí, kedy sa jednotlivé situácie obyčajne vyhodnocujú. V neposlednom rade poradca takisto učí deti hľadať a nájsť si vhodné zamestnanie.

Konzultačné hodiny:

Utorok 10:00 - 12:00
Konzultácie je možné dohodnúť aj individuálne. Kontaktovať ma môžete cez formulár.

INFORMÁCIE K ORGANIZÁCII AKCIE ,,DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH,,

Informácie k organizácii účasti žiakov našej školy na dňoch otvorených dverí (DOD) na stredných školách:
Žiak sa môže zúčastniť DOD na dvoch stredných školách.
Žiaci sa zúčastňujú DOD v sprievode zákonného zástupcu. Stredná škola vydá potvrdenie o účasti žiaka na DOD. Uvedeným potvrdením má žiak ospravedlnené vyučovacie hodiny konkrétneho dňa.

V prípade, že sa 2 a viacerí žiaci zúčastnia DOD v sprievode jedného rodiča, prosíme Vás vyplniť, podpísať a doručiť triednemu učiteľovi našej školy informovaný súhlas, ktorý si môžete vytlačiť.

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.
SÚHLASÍM