Význam systému duálneho vzdelávania

Význam systému duálneho vzdelávania Dňa 1. apríla 2015 nadobudol účinnosť nový zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OVP“) s cieľom umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce. Záklon o OVP od školského roku 2015/2016 zavádza možnosť prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania, ktorý zamestnávateľom umožňuje prípravu žiaka presne a konkrétne na povolanie alebo pracovnú pozíciu podľa ich potrieb a požiadaviek.

Podrobné informácie o systéme duálneho vzdelávania nájdete na: www.dualnysystem.sk

Všetky potrebné informácie zverejňuje Ministerstvo školstva SR:

Základné princípy systému duálneho vzdelávania

Rodič v systéme duálneho vzdelávania

Žiak v systéme duálneho vzdelávania

Ďalšie informácie

Zdroj: https://www.minedu.sk/dalsie-informacie/

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.
SÚHLASÍM