Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia,

v zmysle rozhodnutia ministra školstva o prerušení vyučovania v školách sa zápis na našej škole uskutoční dňa 23.04.2020 bez osobnej prítomnosti dieťaťa.  Prednostne Vás prosíme, aby ste vyplnili elektronickú prihlášku, ktorá je k dispozícii na našej stránke.  My prihlášku vytlačíme a v deň zápisu po skontrolovaní  údajov ju podpíšete. K zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa, Vaše občianske preukazy a 11 € na kúpu predpísaných pomôcok.

Z dôvodu dodržania hygienicko – epidemiologických opatrení Vás prosíme dodržať rozpis zápisu: 

od 09:00 – 11:00 (priezviská detí od A – L)

od 13:00 – 15:00 (priezviská od M – Ž)

Taktiež Vás prosíme, aby ste mali rúško, rukavice a vlastné pero.

V prípade, že chcete požiadať o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale doručíte ho dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

V prípade zmien ohľadom zápisu Vás budeme informovať.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.