Zápis žiakov do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ Klačno

oznamuje rodičom, že
zápis žiakov do 1. ročníka
sa uskutoční dňa 4. 4. 2023 (utorok)
od 14.00 – 18.00 hod.

       

Zákonný zástupca vyplní elektronickú prihlášku, ktorá je k dispozícii na  tejto stránke. Rodičia, ktorí nemajú prístup k internetu, vypíšu prihlášku v škole.   K zápisu je nutné prísť s dieťaťom, doniesť jeho rodný list, občianske preukazy zákonných zástupcov, pastelky a pero.             

Naša škola ponúka:

 • príjemnú rodinné prostredie s kvalitným pedagogickým zborom
 • inovatívne digitálne vzdelávanie s využitím interaktívnej tabule
 • pomoc asistentov učiteľa pre žiakov s poruchami učenia
 • odbornú pomoc špeciálneho pedagóga a školského psychológa
 • anglický jazyk už od 1. ročníka
 • moderne vybavené počítačové učebne (výučba od 2. ročníka) a odborné učebne všetkých predmetov
 • pestrý program v ŠKD (od 6.00 -17.00 hod.)
 • zapájanie žiakov do rôznych výtvarných, recitačných, športových

a vedomostných súťaží, olympiád,

 • futbalové triedy od 5. ročníka
 • plavecký výcvik, školu v prírode, kurz korčuľovania, exkurzie a školské výlety
 • rôznorodú krúžkovú a športovú činnosť
 • kvalitné stravovanie v priestoroch školy
 • vynikajúcu spoluprácu s Centrom poradenstva a prevencie

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.