1. a 3. miesto v okresnom kole súťaže Top fotografia

Ľudia majú rôzne záľuby, ktorým sa venujú vo voľnom čase a určitým spôsobom ich napĺňajú. Aj fotografovanie je jedným z úžasných koníčkov, ktoré môže neskôr prerásť do celoživotnej záľuby či dokonca živobytia. O prvé krôčiky vnímať a zachytávať krásne veci sa pokúsili aj žiaci 3.B, ktorí sa v spolupráci so svojou triednou učiteľkou prihlásili do súťaže CVČ Elán "Top fotografia". Odborná porota v okresnom kole ocenila Nazirku Hamdanovú 1. miestom za fotografiu "Jarný výbuch" a 3. miestom Samuela Bullu za "Fialovú krásku". Výhercom aj všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme a prajeme veľa ďalších krásnych záberov.

1a3_miesto_v_okresnom_kole_sutaze_Top_fotografia_1  1a3_miesto_v_okresnom_kole_sutaze_Top_fotografia_2  1a3_miesto_v_okresnom_kole_sutaze_Top_fotografia_3

Čítať Ďalej

Farma Východná - koncoročný výlet tretiakov a druhákov

Koniec roka sa bez výletu nezaobíde. Preto hneď, ako to opatrenia umožnili, vybrali sa naši tretiaci a druháci na bioFarmu vo Východnej. Čakala na nich prehliadka farmárskeho dvora a sýpok, návšteva "hotela spokojných kráv" aj teliatok. Dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií a ako správni farmári nakŕmili kozy a ovečky, vypátrali recept na záhadný nápoj nebojácnosti a po poriadnej dávke zmrzliny stihli natrénovať aj skoky do sena. Všetci zúčastnení si okrem bylinkových čajov odniesli z farmy krásny zážitok.

Farma_Vychodna_1  Farma_Vychodna_2  Farma_Vychodna_3

Čítať Ďalej

MDD na 1. stupni našej školy

Vďaka iniciatíve našej pani učiteľky I. Vaníkovej mohli naši druháci, tretiaci a štvrtáci zažiť výnimočný MDD. Zúčastnili sa dobrodružnej hry pod názvom Escape-Room. Jedna z našich učební sa na chvíľu premenila na „kanceláriu agentov CIA“. Úlohou detí bolo pomôcť agentom dolapiť hackerov, ktorí sa „nabúrali“ do nášho školského systému s úmyslom získať cenné údaje. Nebolo to vôbec jednoduché – potrebná bola tímová spolupráca, riešenie záhadných úloh a indícií, a to všetko v určenom časovom limite. Nechýbalo napätie, atraktívna atmosféra a veľká radosť pri prestrihnutí toho správneho drôtika v počítači, vďaka ktorému sa všetci úspešne vrátili späť do reality.

MDD_na_1stupni_nasej_skoly_1  MDD_na_1stupni_nasej_skoly_2  MDD_na_1stupni_nasej_skoly_3

Čítať Ďalej

Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Rozhodnutie o prijatí žiaka do 1. ročníka si môžete prevziať od 31.5.2021 do 15.6.2021 vo vestibule školy nasledovne:

Pondelok: 8.00 – 10.00 hod.

Streda: 12.30 – 15.00 hod.

Piatok: 11.00 – 13.00 hod.

Vybavuje: Mgr. J. Oravcová

POMÁHAŤ ZNAMENÁ MAŤ RÁD!

Tento školský rok sme zbierku pri príležitosti Medzinárodného dňa zvierat ukončili až v máji. Ale ani v tejto dobe nám všetkým nie je osud opustených zvierat ľahostajný. Spoločnými silami žiakov a pedagógov sme vyzbierali 340 €.

Finančná čiastka bude odovzdaná za prítomnosti vedenia školy priamo pani riaditeľke Centra nájdených zvierat – Biely Potok.

Príspevok jednotlivých tried:

2.A   25 € 6.B   5 €
2.B   20 € 6.F   5 €
3.A   15,10 € 7.A   18 €
4.A   9,80 € 7.B   28,50 €
4.B   24 € 7.F   11 €
5.A   50 € 8.A   10 €
5.F   10 € 8.B   13 €
6.A   5 € 8.F   10 €
9.F   17,80 €

ĎAKUJEME ZA VEĽKÚ POMOC !!!

Ocenenia v súťaži "Kreatívne dokreslené"

Objavovať a rozvíjať svoje talenty sa oplatí. Presvedčili sa o tom naši žiaci, ktorí sa zapojili do okresnej výtvarnej súťaže "Kreatívne dokreslené". V tomto ročníku bolo ich úlohou kreatívne dotvoriť tvar - hviezdu. Odborná porota ocenila spomedzi 161 prác v II. kategórii (žiaci 1.-3. roč. ZŠ) krásnym 1. miestom Lukáša Janeka z 3.B a 2. miestom Miu Dudiakovú z 3.A. Za tvorivosť získali cenu aj Nela Krutáková (2.B ) Nazira Hamdanová (3.B ) a Samuel Omerovič (3.B ). Víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších tvorivých úspechov.

Ocenenia_v_sutazi_kreativne_dokreslene_1  Ocenenia_v_sutazi_kreativne_dokreslene_2  Ocenenia_v_sutazi_kreativne_dokreslene_3

Čítať Ďalej

Jarné vychádzky do okolia

Po dlhej zime prišla jar a žiaci 1. A sa vybrali na jarné vychádzky do prírody. Prešli sa Čutkovskou dolinou, kde si v rámci opakovania učiva z prvouky poobzerali zvieratká, povedali si niečo o rastlinách a v lese za Lesnou ulicou sa ponaháňali medzi stromami.

Jarne_vychadzky_do_prirody_1  Jarne_vychadzky_do_prirody_2  Jarne_vychadzky_do_prirody_3

Čítať Ďalej

JAR v škole

Práce žiakov 1. stupňa. Privolali sme si jar...

Jar_v_skole_1  Jar_v_skole_2  Jar_v_skole_3

Čítať Ďalej

Drievková matematika v praxi

Pokyny k návratu žiakov od 19.4.2021

Pokyny k organizácii vyučovania od 19.04.2021 si môžete pozrieť TU.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti sa podáva cez edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia:

žiaci 2.stupňa - "Vyhlásenie o bezinfekčnosti (8a)". Papierové tlačivo si môžete stiahnuť TU.
žiaci 1.stupňa - "Vyhlásenie o bezinfekčnosti (11a)". Papierové tlačivo si môžete stiahnuť TU.

Deň Zeme 2021

Už tradične si dňa 22.4. na našej škole pripomíname DEŇ ZEME. Aj žiaci prvého stupňa sa svojimi aktivitami zapojili počas celého týždňa i v tento významný deň ,do celosvetového úsilia za záchranu Zeme so všetkým ,čo ju robí jedinečnou...Tak napr. žiaci 2.B vyzbierali odpadky v blízkosti školy,na výtvarnej zhotovili pohyblivé lienky,počítali príklady venované tejto tematike,pozreli si prezentáciu o recyklácii odpadov a záchrane našej planéty....Žiaci 4.B zhotovili plagáty ku Dňu Zeme a súťažili v kvíze venovanom recyklácii plastov. Počas celého týždňa sa všetci žiaci prvého stupňa zaoberali ochranou prírody a životného prostredia, škodlivými vplyvmi a ich dôsledkami na naše zdravie, dôležitosťou recyklácie odpadu a spoznávali možnosti ako pomôcť teraz i v budúcnosti zachrániť našu Zem...

Den_Zeme_2021_1  Den_Zeme_2021_2  Den_Zeme_2021_3

Čítať Ďalej

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA: ZÁLEŽÍ NÁM NA VÁS
2%

Vážení rodičia,

dovoľujem si Vás poprosiť v mene školy o darovanie 2% z Vašej dane. Prostriedky, ktoré Občianske združenie získava, pomôžu výrazným spôsobom zlepšiť materiálne vybavenie školy a prispieť k skvalitneniu nášho hlavného poslania. Získané prostriedky použijeme vo všetkých oblastiach výchovno - vzdelávacieho procesu. Vyhlásenie o poukázaní dane je k dispozícii TU.

Za pochopenie a iniciatívnu pomoc Vám vopred ďakujem.

PaedDr. Mojmír Šrobár, riaditeľ školy  

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Vážení rodičia, milí žiaci - odbor školstva a športu ŽSK si Vás dovoľuje informovať o spustení webovej stánky o stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja www.mojastredna.sk. Na stránke je možné si stiahnuť brožúru stredných škôl 2021.

POMOC PRE ŽIAKOV A RODIČOV

Pomoc_pre_ziakov_a_rodicov

Ospravedlňovanie neprítomnosti žiaka

Podľa rozhodnutia ministra sa predlžuje lehota na ospravedlňovanie neprítomnosti žiaka zákonným zástupcom vzhľadom na to, že je potrebné zabezpečiť ochranu zdravia žiakov aj zamestnancov škôl. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

Zápisný lístok stravníka

Zápisný lístok stravníka pre školský rok 2020/2021 je možné stiahnuť TU.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.