Vyučovanie po vianočných prázdninách

Vážení rodičia,

na základe usmernenia MŠVVaŠ SR bude od 11. januára 2021 naša škola pokračovať dištančným spôsobom výučby na 1. aj 2. stupni ZŠ podľa rozvrhu hodín. Školský klub detí bude k dispozícii pre žiakov 1. stupňa - len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu v období od 11.1. - 15.1.2021, v čase do 7,00 hod. – 16,00 hod.

Plánovaný nástup žiakov do školy v ďalších týždňoch je zobrazený v inkografike. Tento plán sa môže zmeniť v zmysle pokynov RÚZ a Ministerstva školstva.

Úspech v súťaži Detská rozprávková Žilina

S učením ide ruka v ruke aj rozvíjanie vlastných talentov. Tie svoje sa pokúsili objaviť aj žiaci 3.B, keď sa zapojili do celoslovenskej literárnej súťaže Detská rozprávková Žilina. Odborná porota nakoniec ocenila krásnym 3. miestom v prvej kategórii Rozprávku o spievajúcom vesmíre od Eriky Mackovej. Z jej úspechu sa tešíme a veríme, že bude svoj talent (aj spolu s ostatnými) rozvíjať naďalej. (video z vyhlásenia výsledkov si môžete pozrieť na: https://www.facebook.com/KrKSZilina/posts/1841425919358623 -10:50 min)

Uspech_v_sutazi_Detska_rozpravkova_Zilina_1  Uspech_v_sutazi_Detska_rozpravkova_Zilina_2  Uspech_v_sutazi_Detska_rozpravkova_Zilina_3

Čítať Ďalej

Adventný čas v 3.B

Čakanie na Vianoce si naši tretiaci spríjemnili rôznymi aktivitami. Jednou z nich bol aj Adventný kalendár dobrých skutkov. Každý deň si deti vytiahli jednu úlohu zameranú na podporu a upevňovanie dobrého správania. Okrem toho sa pred Vianocami venovali aj tvoreniu vianočných ozdôb. Niektoré štedré duše si dokonca pripravili vianočné prekvapenie pre celú triedu. Odmenou za všetky aktivity boli nielen veselé rolničky, ale aj dobrý pocit v srdci.

Adventny_cas_v_3.B_1  Adventny_cas_v_3.B_2  Adventny_cas_v_3.B_3

Čítať Ďalej

Sladké Vianoce na našej ZŠ

Vďaka iniciatíve pani učiteľky z 2. stupňa Evy Jackovej mali naši žiaci možnosť zapojiť sa aj do projektu Sladké Vianoce. Od 1. do 10.12 mohli prinášať rôzne sladkosti, čokoládky alebo slané pochúťky pre deti z Krízového centra Brieždenie v Martine. V štedrosti sa deti a ich rodičia zahanbiť nedali, preto veríme, že sme svojou troškou prispeli ku krajším Vianociam tým, ktorí to najviac potrebujú. Ďakujeme.

Sladke_Vianoce_na_nasej_ZS_1  Sladke_Vianoce_na_nasej_ZS_2  Sladke_Vianoce_na_nasej_ZS_3

Čítať Ďalej

Najkrajšia čiapočka v 3.A, 3.B a v 2.A

Aj žiaci ďalších tried sa zapojili do výtvarnej súťaže o najkrajšiu zimnú čiapočku, ktorá bola organizovaná v spolupráci s CVČ Elán. V 3.A boli za kreativitu odmenení Daniel Stuhár, Maxim Hrnčiar, Mia Dudiaková, Nina Bielaková a Sebastián Lubelec. V 3.B sa z diplomov a pekných cien tešili Lukáš Janek, Alex Stamenkovič, Lucka Mydlová, Lenka Lopatková a Dávid Chlúda. V 2.A to boli Damián Dítě, Simona Kramárová, Kiara Ondrášiková, Šimon Podolák a Karin Hámorová. Víťazom blahoželáme.

Najkrajsia_ciapocka_1  Najkrajsia_ciapocka_2  Najkrajsia_ciapocka_3

Čítať Ďalej

Malá prírodovedná olympiáda v 3.A, 3.B a v 2.A

Svoje vedomosti si v malej prírodovednej olympiáde overili aj ďalší žiaci. Súťaž prebiehala v skupinách, a tak si okrem vedomostí deti precvičili aj schopnosť spolupracovať a dohodnúť sa v tíme. Diplom a peknú cenu od CVČ Elán získalo v 3.A družstvo v zložení Samuel Vanyšev, Jakub Šnauko, Maxim Hrnčiar a Ján Královenský. V 3.B sa z víťazstva potešili Michaela Olejníková, Erika Macková, Dávid Chlúda a Lucia Mydlová. V 2.A to boli Simona Kramárová, Massimo Trainito, Lili Baliarová a Liliana Šedová.

Mala_prirodovedna_olympiada_1  Mala_prirodovedna_olympiada_2  Mala_prirodovedna_olympiada_3

Čítať Ďalej

Vianočná pošta 2020

Tak ako minulý rok aj tento rok sa naši žiaci z 3.B rozhodli zapojiť do projektu Vianočná pošta, ktorý organizuje o.z. Pohodovo. Pridali sa k nim aj kamaráti z 3.A a 2.A a spoločnými silami vytvorili 37 krásnych vianočných pohľadníc, ktoré potešili seniorov v zariadení Cedron Senior v Mojmírovciach, Casa Slovensko v Bratislave a v Pezinku.

Vianocna_posta_2020_1  Vianocna_posta_2020_2  Vianocna_posta_2020_3

Čítať Ďalej

PYTAGORIÁDA 2020

Aj napriek tomu, že sa žiaci na druhom stupni vzdelávajú dištančne, školské kolo Pytagoriády 2020 sa predsa uskutočnilo. Prihlásení žiaci si mohli vyskúšať online formu súťaže. Úspešní riešitelia postupujú do okresného kola Pytagoriády v jarnom termíne.

Výsledky:

5. ročník:
1. Adam Mlynárik 21b
2. Tomáš Vrana 20b
3. Lucia Kloptová 16b
6. ročník:
1. Marek Bobák 19b
2. Marek Dorník 18b
3. Tomáš Gálik 18b
7. ročník:
1. Matúš Tokoly 18b
8. ročník:
1. Alexandra Budiaková 20b

Mikuláš 2020

V piatok 4. decembra sa poslednú vyučovaciu hodinu v jednotlivých triedach I. stupňa uskutočnilo Mikulášske posedenie. Z bezpečnostných a hygienických dôvodov sa nekonalo spoločne v malej telocvični, ako pominulé roky, ale každá trieda si pripravila svoj program. Žiaci 1. A triedy mali šťastie, pretože „Mikuláš“ stihol navštíviť akurát ich triedu. Mikulášovi a čertíkovi deti predniesli básničky, zaspievali pesničky a odovzdali mu aj pekné obrázky. Veríme, že budúci rok budeme Mikuláša oslavovať opäť všetci spoločne.

Mikulas_2020_1  Mikulas_2020_2  Mikulas_2020_3

Čítať Ďalej

Mikulášska návšteva v 3.A, 3. B a v 2.A

V piatok 4.12 navštívil Mikuláš aj našich žiakov z 3.A, 3.B a 2.A triedy. Ako každý rok, aj tentokrát dobré deti pochváli a povzbudil, nezbedníkov napomenul a všetkých nakoniec odmenil dobrotami zo svojho štedrého vreca. Po svojom odchode nám nechal ešte jedno prekvapenie – dúhu nad vrchom Čebrať.

Mikulasska_navsteva_3A_3B_2A_1  Mikulasska_navsteva_3A_3B_2A_2  Mikulasska_navsteva_3A_3B_2A_3

Čítať Ďalej

Výtvarná súťaž Najkrajšia čapica

V spolupráci s CVČ v triedach 1. stupňa prebieha výtvarná súťaž „ O najkrajšiu čapica.“ Žiaci 1.A triedy ju majú už úspešne za sebou a piati z nich: Natálka Derjanová, Jakubko Banáš, Nikolka Katráková, Lujza Lauková a Lukáško Frolo sa tešia pekným odmenám a diplomom. Všetci sa snažili a tak sme si mohli vyzdobiť čapicami nielen triedu, ale aj chodbu.

Najkrajsia_capica_1  Najkrajsia_capica_2  Najkrajsia_capica_3

Čítať Ďalej

Vedomostná súťaž hravou formou

Vo štvrtok 26. novembra sa v 1.A triede konala vedomostná súťaž zábavnou formou. Organizátormi bolo CVČ Elán. Víťazné družstvo v zložení: Nelka Kudličková, Eliška Horošová a Lujza Lauková získalo pekné ceny, diplom a všetci účastníci sladkú odmenu.

Vedomostna_sutaz_hravou_formou_1  Vedomostna_sutaz_hravou_formou_2  Vedomostna_sutaz_hravou_formou_3

Čítať Ďalej

Svetový deň boja proti AIDS

7.B trieda si 1. decembra na hodine biológie pripomenula Svetový deň boja proti AIDS, ktorý sa od roku 1988 každoročne vyhlasuje na 1. decembra. Je medzinárodným dňom zameraným na zvyšovanie povedomia o pandémii AIDS spôsobenej šírením infekcie HIV a smútok za smrťou týchto ľudí. Laura Kovalovská, Sára Uličná a Nina Čekalová zaujímavými a pútavými prezentáciami priblížili spolužiakom poznatky o tomto ochorení, prejavoch, prenose, rozšírení, no hlavne o prevencii.

Jesenné aktivity 1.A triedy

Prešiel prvý štvrťrok školského roku a my, žiaci 1.A, sme sa Vám ešte nepredstavili. Za takmer tri mesiace, ktoré sme absolvovali v škole, sme sa toho veľa naučili, ale aj veľa zažili. Spočiatku, kým sa dalo, sme spoznávali nielen prostredie našej školy, ale aj jej okolie. V rámci prvouky a telesnej výchovy sme sa prešli Čutkovskou dolinou, kde sme mali možnosť vidieť domáce zvieratká, zabavili sme sa v parku v Novej Černovej, zapojili sme sa do týždňa zdravej výživy, a aj do zberu papiera. V škole sa nám páči a už sa tešíme na ďalšie „zimné“radovánky.

Jesenne_aktivity_1a_1  Jesenne_aktivity_1a_2  Jesenne_aktivity_1a_3

Čítať Ďalej

Pokyny k organizácii vyučovania od 26.10.2020

Pokyny k organizácii vyučovania od 26.10.2020 si môžete pozrieť TU.

Podmienky vstupu do školy

Podmienky vstupu do školy sú uvedené TU.

Podmienky vstupu do školy - 2.stupeň

Podmienky vstupu do školy pre 2. stupeň sú uvedené TU.

Príspevok ZRŠ a úrazové poistenie

Príspevok ZRŠ na aktivity, prednášky, koncerty, odmeny pre žiakov, pomôcky pre žiakov a iné činnosti je vo výške 12€ na žiaka ako minulý rok. Úrazové poistenie žiakov na tento školský rok je 4 €. Sumu 16 € prosíme odovzdať triednym učiteľom.

Ospravedlňovanie neprítomnosti žiaka

Podľa rozhodnutia ministra sa predlžuje lehota na ospravedlňovanie neprítomnosti žiaka zákonným zástupcom vzhľadom na to, že je potrebné zabezpečiť ochranu zdravia žiakov aj zamestnancov škôl. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

Zápisný lístok stravníka

Zápisný lístok stravníka pre školský rok 2020/2021 je možné stiahnuť TU.

2%

Vážení rodičia,

dovoľujem si Vás poprosiť v mene školy o darovanie 2% z Vašej dane. Prostriedky, ktoré Občianske združenie získava, pomôžu výrazným spôsobom zlepšiť materiálne vybavenie školy a prispieť k skvalitneniu nášho hlavného poslania. Získané prostriedky použijeme vo všetkých oblastiach výchovno - vzdelávacieho procesu. Vyhlásenie o poukázaní dane je k dispozícii TU.

UPOZORNENIE: z technických dôvodov nie je možné adresovať 2% priamo na naše občianske združenie "Červená ruža". Preto prosíme 2% poukázať na občianske združenie ANGELS. V prípade potreby nás prosím kontaktujte na t.č. 0908/932 674.

Za pochopenie a iniciatívnu pomoc Vám vopred ďakujem.

PaedDr. Mojmír Šrobár, riaditeľ školy  

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.