Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy v súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších zákonov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka poskytuje žiakom 5.-8. ročníka dňa 03.04.2019 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Dôvodom pre udelenie riaditeľského voľna je konanie Testovania 9 -2019.

Predaj stravných lístkov na mesiac APRÍL - 2019

Stravné lístky na mesiac APRÍL 2019 si môžu žiaci prevziať v týchto dňoch:

25.03.2019 od 9:00 - 14:00
26.03.2019 od 9:00 - 14:00
27.03.2019 od 9:00 - 13:00
28.03.2019 od 9:00 - 13:00
29.03.2019 od 9:00 - 13:00
 
Režijné náklady na 1 mesiac: 2,00 €

Škôlka:     20 dní x 1,12 = 22,40 + 2,00 = 24,40 €
1. - 4.roč.: 18 dní x 0,95 = 17,10 + 2,00 = 19,10 €
5. - 9.roč.: 18 dní x 1,01 = 18,18 + 2,00 = 20,18 €

Elektronické odhlasovanie obedov je dostupné na stránke: https://zsklacnork.edupage.org/login/?

Čítať Ďalej

Fyzikálna olympiáda

Dňa 13.03.2019 sa dve žiačky našej školy zúčastnili náročnej vedomostnej súťaže z fyziky. Riešiť úlohy v okresnom kole fyzikálnej olympiády nie je vôbec jednoduché. Je to poriadny vedomostný a mysliteľský oriešok. Lívia Hrušková a Paulína Chochelová z 9.A sa nezľakli náročnosti súťaže a dali sa do boja. Paulínke Chochelovej sa však darilo viac . Stala sa úspešnou riešiteľkou okresného kola fyzikálnej olympiády. Ba čo viac, umiestnila sa na 1. mieste a postupuje do krajského kola. Obidvom dievčatám ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy. Víťazke blahoželáme a držíme jej palce v krajskom kole.

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 2019

Dňa 12.3.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorý je ideálnou príležitosťou zmerať si sily v prednese umeleckého textu vo vlastnej interpretačnej verzii. V prednese poézie a prózy si zmeralo svoje sily v umeleckom prednese 23 žiakov prvého stupňa. Všetci sa snažili, no najviac sa darilo:

I. kategória 1.-4. ročník
 
Poézia:
1. Samuel Klimkovský 3.B
2. Tibor Lacina 4.A
3. Tomáš Gálik 4.B
 
Próza:
1. Matej Zvada 4.A
2. Oliver Kaliský 4.B
3. Marek Dorník 4.A
 
Súťažiacim ďakujeme za príjemný umelecký zážitok.
Reprezentovať na okresné kolo nás pôjdu Samuel Klimkovský a Matej Zvada. V okresnom kole im prajeme veľa úspechov. Blahoželáme!
 

Hviezdoslavov_Kubin_skolske_kolo_2019_1  Hviezdoslavov_Kubin_skolske_kolo_2019_2  Hviezdoslavov_Kubin_skolske_kolo_2019_3

Čítať Ďalej

Príbeh jedného stromu

Vyrastal som v krásnom lese, obklopený mojimi kamarátmi. Cez konáre sme boli pospájaní a tvorili jednu rodinu. Každý sníval o tom, že raz bude niekto na ňom písať, kresliť, sedieť alebo budú z neho hračky, skladačky a skrinky. Po desiatkach rokov som sa musel s kamarátmi rozlúčiť, ale predsa sme sa stretli. Kde? V jednej škole, v jednej triede. V lese nás zdobili hniezda vtákov, kvapky rosy a voňavé ihličie. A tu v škole? Veď sa pozrite :).

Veľké ĎAKUJEME Paťkovmu, Ivkovmu a Sebastiánovmu oteckovi a firmám vankusovo.sk a Quiltex z Liptovského Mikuláša.

Pribeh_jedneho_stromu_1 

MAŤ RÁD ZNAMENÁ POMÁHAŤ !!!!

A v našej škole máme radi zvieratká, preto im pomáhame rôznou formou. Už šiesty rok sme organizovali finančnú zbierku na pomoc opusteným zvieratkám v Centre nájdených zvierat. Spolu s pánom riaditeľom, zástupcom rodičov, našimi piatakmi a ôsmakmi sme odovzdali vyzbierané peniažky – 267 €, ale aj prikrývky, hračky a chutné dobroty. Najväčšiu radosť však havkáči mali z nášho pohladenia.

VŠETKÝM, KTORÍ POMOHLI, ĎAKUJEME !!!!!

Mat_rad_znamena_pomahat_1  Mat_rad_znamena_pomahat_2  Mat_rad_znamena_pomahat_3

Čítať Ďalej

Rozhodni sa správne

Dňa 11.3. a 12.3. 2019 sa žiaci 4.A a 4.B zúčastnili na zaujímavej akcii: “Rozhodni sa správne“, ktorú každoročne organizuje Polícia SR v Ružomberku. Naši štvrtáci si hravou formou prehĺbili vedomosti o drogách, legálnych aj nelegálnych, pochopili ako negatívne pôsobia drogy na organizmus človeka. Vyskúšali si stav pod vplyvom alkoholu za pomoci špeciálnych okuliarov, dôsledky fajčenia na rodinný rozpočet a na „ vlastnej koži“ pocítili ako fungujú policajné náramky – kovové putá.... Nakoniec spoznali miestnosť predbežného zadržania a zahrali sa zaujímavú hru, inštalovanú v miestnosti, kde prebiehala samotná akcia. Bolo to naozaj poučné, ale aj zábavné, čo dokazujú aj samotné fotky...

Rozhodni_sa_spravne_1  Rozhodni_sa_spravne_2  Rozhodni_sa_spravne_3

Čítať Ďalej

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2019/2020

ZÁPIS DO PRVÉHO
 
ROČNÍKA
 

Riaditeľstvo ZŠ Klačno oznamuje

rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka sa

uskutoční dňa 2. 4. 2019 (utorok) od 14:00 - 18:00 hod.

Bližšie informácie nájdete tu. Prihlášku s dotazníkom k zápisu na stiahnutie tu.

Ponúkame možnosť vyplniť prihlášku na našu školu aj online formou. Túto prihlášku nie je potrebné doniesť vo vytlačenej podobe.

Povinnosť prihlásiť dieťa do základnej školy majú zákonní zástupcovia dieťaťa, keď dieťa dovŕši do 31.8.2019 šesť rokov. Na zápise je potrebná účasť obidvoch rodičov. Ak nebude možné zabezpečiť prítomnosť druhého zákonného zástupcu, zapisujúci zákonný zástupca podpíše čestné prehlásenie o súhlase druhého zákonného zástupcu s výberom školy.

Zapis  Zapis

Podporte projekt pre naše deti

gestopremesto

Cieľom projektu je vybudovanie čitateľsko-relaxačného kútika na chodbe základnej školy, vybavenie knižnice, nákup kníh a zariadenia určeného žiakom na oddych pri knihe počas prestávok. Aj týmto spôsobom chceme u žiakov podporiť čítanie a zvýšiť záujem o literatúru.

Hlasovať za projekt našej školy môžete TU.

ĎAKUJEME.

Deň otvorených dverí

V sobotu, dňa 23.2.2019, sa uskutočnil Deň otvorených dverí. Budúcich prváčikov a ich rodičov pri vstupe do školy privítal detektív, ktorý ich naviedol na cestu plnú veselých aktivít a hier „po stopách žiačika Adamka“. Tajomnou cestou ich sprevádzali učitelia a asistenti – naši ochotní žiaci. Deti na jednotlivých stanovištiach vyskúšali interaktívnu tabuľu, losovali tombolu, skladali z lega, lovili ryby, oboznámili sa s vírivkou i saunou. Svoju šikovnosť predviedli pri hádzaní loptičky a fyzickú zdatnosť otestovali pri gymnastických prekážkach. Na konci cesty všetkých čakala odmena a posedenie pri občerstvení. Rodičia mali možnosť oboznámiť sa s priestormi školy a nahliadnuť do odborných učební. Všetci sme si tento deň dobre užili a tešíme sa zasa o rok!

Den_otvorenych_dveri_1  Den_otvorenych_dveri_2  Den_otvorenych_dveri_3

Čítať Ďalej

Karneval 2019

„Fašiangy, Turice, Veľká noc príde...“ 21. februára sa na našej škole konal dlhoočakávaný KARNEVAL. Zo žiakov 1. stupňa sa stali rozmanité fantastické, rozprávkové, filmové, strašidelné i zvieracie bytosti. Tohtoročná prehliadka masiek sa naozaj vydarila. Veď posúdte sami...

Karneval_2019_1  Karneval_2019_2  Karneval_2019_3

Čítať Ďalej

2%

Vážení rodičia,

dovoľujem si Vás poprosiť v mene Občianskeho združenia Červená ruža a v mene školy o darovanie 2% z Vašej dane. Prostriedky, ktoré Občianske združenie získava, pomôžu výrazným spôsobom zlepšiť materiálne vybavenie školy a prispieť k skvalitneniu nášho hlavného poslania. Získané prostriedky použijeme vo všetkých oblastiach výchovno - vzdelávacieho procesu. Pre viac informácií kliknite sem.

Za pochopenie a iniciatívnu pomoc Vám vopred ďakujem.

PaedDr. Mojmír Šrobár, riaditeľ školy  

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 2019

Ó, mojej matky reč je krásota,
je milota, je rozkoš, láska svätá...

Týmito veršami od P.O.Hviezdoslava otvorila Lenka Banášová z 8. B triedy školské kolo 65. ročníka postupovej súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín. Svoje recitačné zručnosti predstavilo v kategóriách poézia a próza skoro 40 žiakov. Porota mala veľmi ťažkú úlohu. Spomedzi toľkých skvelých recitátorov napokon vybrala štyroch, ktorí nás pôjdu reprezentovať do okresného kola.

V kategórii poézia sa na prvom mieste umiestnili: Adam Tittel zo 6. F triedy a Karolínka Zachová z 9. A triedy.
V kategórii próza sa na prvom mieste umiestnili: Emmka Ondrušová z 5. A triedy a Vaneska Pagáčová z 9. A triedy, ktorá tento rok žne slovenčinárske úspechy. Po víťazstve v okresnom kole nás pekne reprezentovala v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a umiestnila sa na 6. mieste.
Všetkým recitátorom ďakujeme za pekný umelecký zážitok.
Víťazi, gratulujeme Vám a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!
 
Tento rok porota udelila prvýkrát Cenu poroty za vlastnú tvorbu a prednes Maťkovi Gálikovi z 5. F triedy, ktorý recitoval báseň z vlastnej tvorby. Na básničke, ktorú napísal ocko, sa spolu s bratom autorsky podieľali.
Gálikovci, gratulujeme a prajeme Vám veľa fantázie pri tvorbe spoločných literárnych diel.
 

Skolske_kolo_Hviezdoslavovho_Kubina_2019_1  Skolske_kolo_Hviezdoslavovho_Kubina_2019_2  Skolske_kolo_Hviezdoslavovho_Kubina_2019_3

Čítať Ďalej

Okresné kolo Geografickej olympiády 2019

Dňa 7. februára 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády, v ktorej nás už tradične úspešne reprezentovali naši žiaci. V kategórii G Lenka Ludrovcová z 5.A a Tobias Ovšák z 5.F. V kategórii F Tereza Ditětová zo 6.A a Timotej Božek zo 7.F, ktorý sa stal jej víťazom. V kategórii E boli úspešnými riešiteľkami Paulína Konfálová a Vanesa Pagáčová z 9.A a Paulína Palčinská z 8.A. Za skvelú reprezentáciu školy všetkým ďakujeme a Timovi držíme palce v krajskom kole.

MIRKA PAVÚKOVÁ - 3. najlepšia angličtinárka v kraji

Dňa 13. februára 2019 sa v Čadci uskutočnilo krajské kolo 29. ročníka Olympiády v anglickom jazyku. Ružomberský okres a našu školu zastupovala žiačka 9.A Miriam Pavúková. V kategórii starších žiakov v ťažkej konkurencii obsadila nádherné tretie miesto. Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa ďalších úspechov v štúdiu i osobnom živote!

3_najlepsia_anglictinarka_v_kraji_1  3_najlepsia_anglictinarka_v_kraji_2  3_najlepsia_anglictinarka_v_kraji_3

Pozývame Vás do kina !

A to nie obyčajného. Naši ôsmaci si pripravili videá k téme ,,Kyseliny". Viaceré z nich si môžete vyskúšať doma, pretože ponúkli priamo návod z kuchyne. Doplnili ho hudbou, zamiešali svoje vedomosti a okorenili ho filmárskymi efektmi. Dúfame, že budú ,,chutiť".

Čítať Ďalej

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA KATEGÓRIA C

Konečne! Po dvoch rokoch bez umiestnenia, ktoré jej stále unikalo, si vychutnáva víťazstvo. Karolína Zachová z 9.A len so stratou štyroch bodov nechala za sebou dvadsiatku biológov. S najlepšou praktickou časťou si tretie miesto odniesla Lea Ševcová z 8.B. Blahoželáme aj ďalším úspešným riešiteľkám - Paulíne Palčinskej a Silvii Bugátovej z 8.A. Karolínke držíme palce v krajskom kole!

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.
SÚHLASÍM