Aktuálne...

Pytagoriáda P3 a P4

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Tretiaci absolvovali túto súťaž prvýkrát a popasovali sa s ňou vynikajúco.

Najúspešnejší žiaci 3. ročníka: Mäsiar Dávid – 24 bodov, Večerek Oliver – 21 bodov, Rapoš Oliver -19 bodov, Šmida Matej – 15 bodov.

Najúspešnejší žiaci 4. ročníka: Straňák Lukáš – 22 bodov, Fliegová Laura -20 bodov, Leštinský Matúš – 20 bodov, Gerbová Ema – 19 bodov, Kušnírová Taylor -19 bodov, Vrana Tomáš – 17 bodov.

Všetkým gratulujeme...

Adventný čas v Pribyline

Adventom nazývame obdobie štyroch týždňov pred najkrajšími sviatkami v roku - Vianocami. Krásne chvíle plné radosti a zážitkov zažili žiaci 5. A a 5. F v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Spoločne sme sa vrátili v čase a vyskúšali si činnosti, ktoré vypĺňali dni našich predkov - páranie peria, pečenie oblátok či vlastnoručné vyrábanie vianočnej pohľadnice. Plní vianočného očakávania aj Vám všetkým prajeme:
                                           Na Vianoce pokoj v duši,
                                           šťastie, ktoré nik nezruší.
                                           V novom roku veľa sily,
                                           by ste zdraví dlho žili.  
 
Krásne a požehnané vianočné sviatky prajú žiaci 5. A a 5. F.
 

Adventny_cas_v_Pribyline_1  Adventny_cas_v_Pribyline_2  Adventny_cas_v_Pribyline_3

Čítať Ďalej

KŔMIDLÁ PRE VTÁČIKY

Naši šikovní šiestaci rozvešali na stromy v školskej záhrade výživné pochúťky pre spevavce a vlastnoručne vyrobené kŕmidlá. Vtáčiky budeme počas zimy, kedy je v prírode menej možností nájsť si potravu, prikrmovať semienkami slnečnice, prosa, maku, ľanu, repky...Čím pestrejšia zmes sa vtáčikom ponúkne, tým viac druhov sa poteší. Kŕmidlá sme vyrobili na tvorivých dielňach v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na Mikuláša 6. decembra. Okrem iného sme sa dozvedeli, že prikrmovať sa má začať počas tuhých zím a skončiť s príchodom jari, aby sme vtáčence moc nerozmaznali a nezabudli si pre seba a mláďatá hľadať prirodzenú potravu. Do kŕmidiel rozhodne nepatrí voda, pečivo, slané a údené pochúťky.

Ďakujeme trpezlivým „pomocníkom“ zo SMOPaJ za príjemné mikulášske dopoludnie. Žiaci 6.A.

Krmidla_pre_vtaciky_1  Krmidla_pre_vtaciky_2  Krmidla_pre_vtaciky_3

Čítať Ďalej

Pytagoriáda 2019

    V tejto súťaži, pomenovanej podľa starogréckeho matematika, rozhoduje okrem správnosti vypočítaných príkladov aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Najrýchlejšími „Pytagorejcami“ našej školy sa 11. decembra stali:

  1. ročník: Marek Bobák, Martin Kuracina, Tomáš Gálik, Matej Zvada, Marek Dorník
  2. ročník: Filip Obrcian, Monika Šedivá, Matej Gálik, Lenka Ludrovcová
  3. ročník: Adam Šimon Kresťan, Tereza Dítětová, Tomáš Chovan, Tomáš Požár
  4. ročník: Jakub Ovšák, Anna Močáryová, Timotej Božek.

Najviac bodov – 23 získal Filip Obrcian zo 6.F, hoci najviac správne vyriešených príkladov mal Marek Bobák z 5.F.

BLAHOŽELÁME a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

Adventný čas v 1.A, 2.A, 2.B a 4.A.

Advent, ktorý sa nám začal 1.decembra nenechal chladných ani žiačikov z našich tried - 1.A, 2.A, 2.B a 4.A. V každej triede si ho žiaci vychutnávajú iným spôsobom. Prváci a štvrtáci sa postarali o ozdobu Vianočného stromčeka, ktorý už zdobí našu chodbu. Druháci z 2.A s pomocou pani učiteľky vytvárali krásne adventné vence pre svojich blízkych. Žiačikovia z 2.B sa zasa tešia z "Adventného kalendára vďaky", ktorý je plný tajných úloh podporujúcich kamarátske vzťahy a priateľskú atmosféru v triede....

Adventny_cas_1A_2A_2B _4A_1  Adventny_cas_1A_2A_2B _4A_2  Adventny_cas_1A_2A_2B _4A_3

Čítať Ďalej

Keramika v 1.A a v 2.A

Aj žiaci 1.A a 2.A sa dočkali. Navštívil ich ujo keramikár, ktorý dokázal v každom žiakovi prebudiť záujem o prácu s mäkkou a poddajnou hlinou. Pomalými krôčikmi a so správnou navigáciou sa dopracovali k hotovým a jedinečným dielkam, ktoré si každý sám označil svojimi iniciálkami. Atmosféra v triede bola príjemne- pracovná. Výsledok snaženia sa jednotlivcov bol perfektný. Svoje výrobky si po dvoch týždňoch sušenia malí keramikári zoberú domov.

Keramika_1A_2A_1  Keramika_1A_2A_2  Keramika_1A_2A_3

Čítať Ďalej

Korčuliarsky kurz v 2.B

Naši žiaci z 2.B sa v týždni od 25. - 29.11.2019 zúčastnili Korčuliarskeho kurzu, ktorý organizoval MHK Rk. Počas piatich dní zažili vďaka milým, akčným a veselým trénerom kopec zábavy. A nie len to - práve prostredníctvom hrových aktivít a súťaží nadobúdali a trénovali nové korčuliarske zručnosti a schopnosti. Radosť zo svojich veľkých pokrokov a úspechov si žiaci vychutnali na piatkovej "Olympiáde" a prevzali si zaslúžené odmeny. Pre nás je najväčšou to, že sa v nich prehĺbil pozitívny vzťah ku korčuľovaniu a zo štadióna odchádzali odhodlaní venovať sa mu (a možno aj hokeju) - naďalej.

Hokejovým trénerom teda patrí naše veľké ĎAKUJEME :D!

Korculiarsky_kurz_v_2.B_1  Korculiarsky_kurz_v_2.B_2  Korculiarsky_kurz_v_2.B_3

Čítať Ďalej

Keramika v 2.B

Ponuku zúčastniť sa Keramického kurzu, resp. tvorivých dielní s pánom M. Novotňákom – umelcom a keramikárom, prijali aj žiaci 2.B. Pod jeho vedením sa aj tým najskeptickejším žiakom podarilo z hliny vymodelovať dielka hodné obdivu a objaviť tak v sebe netušené tvorivé schopnosti, za čo mu patrí naše poďakovanie.

Keramika_v_2B_1  Keramika_v_2B_2  Keramika_v_2B_3

Čítať Ďalej

Čitateľský kútik

Čítaj a môžeš byť, kým chceš

Milovníci kníh to určite dobre poznajú. S každou novou knihou sa im otvára iný svet, svet fantázie, do akého nás môže vziať len dobrý príbeh. Zažiť dobrodružstvo s knihou a podeliť sa o to so spolužiakmi môžu žiaci druhého stupňa každú prestávku v novom čitateľskom kútiku, ktorý sme si spoločnými silami vybudovali v priestoroch školskej chodby. Z odpadových drevených paliet, ktoré sme získali z firmy ECCO Slovakia, a.s., sme s p. učiteľom Jankom Gálikom a p. učiteľkou Jankou Baďovou v horúcich letných dňoch vyrábali knižnicu. Knihy sme získali prostredníctvom zbierky kníh, do ktorej sa zapojilo veľa žiakov, rodičov a priateľov školy. Vyzbierali sme okolo 700 kníh. Pomohla nám aj pani učiteľka Danka Beňová, ktorá našla sponzorov kníh - knihkupectvá Martinus a Knihy pre každého. Do dokončovacích prác sa zapojili aj naši žiaci, ktorí si knižnicu skrášlili literárnymi pojmami. Finančné prostriedky na realizáciu sme získali od Raiffeisen banky zapojením sa do projektu Gesto pre mesto. Spolu sa nám podarilo vybudovať pre žiakov príjemné miesto na relax pri knihe. Dúfame, že ich kroky do čitateľského kútika povedú čo najčastejšie.

Citatelsky_kutik_1  Citatelsky_kutik_2  Citatelsky_kutik_3

Čítať Ďalej

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

V stredu dňa 20.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1B. Školského kola sa zúčastnilo spolu 10 žiakov z 8. a 9. ročníkov. Víťazkou sa stala Paulína Palčinská z 9.A triedy , na druhom miestne skončila Vanesa Jantošová z 8.A. Trojicu víťaziek uzatvorila na treťom mieste Mária Pilarčíková z 9.B triedy. Víťazkám gratulujeme😊.

SKO_v_AJ_1  SKO_v_AJ_2 

Keramikár

V piatok 22. novembra našu školu opäť navštívil pán Marek Novotňák , hrnčiar – keramikár a umelec, ktorý to s hlinou naozaj vie. Tentoraz sa hrnčiarskemu remeslu priúčali žiaci 4.A a 2.A triedy. A že im to išlo od ruky si môžete pozrieť aj samy.

Keramikar_1  Keramikar_2  Keramikar_3

Čítať Ďalej

Sladká odmena

Hoci od zberu papiera ubehlo už pár týždňov, v utorok 19. novembra žiakov 4.A triedy čakalo milé prekvapenie. Sám pán riaditeľ ich prišiel odmeniť veľkou tortou za 1. miesto v zbere. V rámci I. stupňa nazbierali vyše 400 kg, čo robilo priemer na žiaka 21 kg. Na sladkej odmene si všetci pochutili.

Sladka_odmena_1  Sladka_odmena_2  Sladka_odmena_3

Čítať Ďalej

NAJLEPŠÍ ZBERAČI

Nám svet nie je ľahostajný

a prírodu máme radi.

Tak sme papier zbierali

a súťaž tým vyhrali.

Ďakujeme za tortu.

ADAM  SPORTU  za loptu.

Nie sme iba futbalisti.

ale aj ,,filatelistiˮ.

6.F

Najlepsi_zberaci_1 

Relax IV.A triedy

Ani sme sa nenazdali a ďalší mesiac školského roka je pomaly za nami. V úvode sme ho privítali v maskách na „ Helovinskom party“, ktoré pokračovalo tak dlho očakávajúcim relaxom v saune a v perličkových vaniach . Konečne sa aj naši chlapci - futbalisti dočkali...

Relax_IV_A_1  Relax_IV_A_2  Relax_IV_A_3

Čítať Ďalej

Súťaž v hláskovaní

13. novembra si naši piataci a šiestaci už tradične zmerali sily v anglickom hláskovaní. Všetci zúčastnení podali vynikajúce výkony, ale najlepšími z najlepších sa stali:

1. miesto - Marek Dorník (5.A)
2. miesto - Odia Gueye (6.A)
3. miesto - Richard Grieš (5.B)
Špeciálnu cenu si vybojovala Marianka Pavúková z 5.A.
Víťazom srdečne blahoželáme!
 

Sutaz_v_hlaskovani_1  Sutaz_v_hlaskovani_2  Sutaz_v_hlaskovani_3

Čítať Ďalej

ENGLISH PRIMARY MARATHON 2019

Dňa 6. novembra 2019 sa po roku opäť stretli naši najmenší priaznivci anglického jazyka, aby zmerali úroveň svojich jazykových schopností v školskom kole súťaže English Primary Marathon. Tu sú mená tých najúspešnejších:

1. miesto: Teresa Kate Erdélyi 4.A
2. miesto: Martina Bereníková 4.B
3. miesto: Ema Gerbová 4. B

Všetkým účastníkom ďakujeme a Tereske s Martinkou prajeme veľa šťastia v okresnom kole. Congratulations!

ENGLISH_PRIMARY_MARATHON_1 

Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Prešiel rok a my sme sa znova stretli. Odvážni žiaci, nabití vedomosťami a plní očakávania, čo ich vo štvrtkové predpoludnie čaká. Zvedavá porota, ktorá sa tešila na skvelé výkony. Aj tohtoročné školské kolo olympiády zo slovenského jazyka, hoci bolo pre žiakov náročné, prebehlo v príjemnej a tvorivej atmosfére. 15 ôsmakov a deviatakov sa výborne popasovalo so zložitým vedomostným testom a neľahkou úlohou - napísať slávnostný prejav a predniesť ho pred publikom. Úloha bola náročná, tréma veľká, ale nakoniec to všetci úspešne zvládli. Niektorým to šlo s ľahkosťou, niektorí prekonali samých seba a spoznali, aké rečnícke schopnosti v nich driemu. Aj porota sa poriadne zapotila. Vybrať spomedzi toľkých dobrých slovenčinárov a rečníkov jedného, ktorý nás pôjde reprezentovať do okresného kola, vôbec nie je jednoduché.
Ďakujeme všetkým, ktorí nabrali odvahu a prišli si zasúťažiť!
Všetci ste víťazi!
Ale keďže súťaž je súťaž, tak sa rozhodlo takto:
3. miesto získala Lea Ševcová z 9. B triedy, na 2. mieste sa umiestnila Linda Hanáková z 9. A triedy a do okresného kola postupuje Paulínka Palčinská z 9. A triedy.
Paulínka, gratulujeme a prajeme Ti veľa úspechov v okresnom kole!

Skolske_kolo_olympiady_SJL_1  Skolske_kolo_olympiady_SJL_2  Skolske_kolo_olympiady_SJL_3

Čítať Ďalej

Deviataci v Nitre

Správne sa rozhodnúť, vybrať si tú ,,pravú".....🙂 strednú školu - to je aktuálne mimoriadne dôležitá i zodpovedná úloha pre našich deviatakov. A tak sme im chceli pomôcť. V utorok, 5.novembra, sme v Nitre na Agrokomplexe navštívili celoštátnu prezentačnú výstavu stredného vzdelávania Mladý tvorca 2019. Žiaci dostali možnosť získať väčší prehľad o profilácii rôznych škôl s nasmerovaním na odbory a povolania žiadané na trhu práce, ale aj o záujmových činnostiach mladých. Mohli sa zapojiť do interaktívnych činností, workshopov, súťaží. Školy ponúkali motivačné odkazy, za všetky aspoň jeden: ,,V podnikaní musí byť vždy poctivosť, etický rozmer a malo by slúžiť verejnosti."(T. Baťa ml.) Kto dokázal zaktivizovať všetky zmysly, z výstavy odchádzal určite spokojný. Veríme, že sa to podarilo všetkým.🙂

Deviataci_v_Nitre_1  Deviataci_v_Nitre_2  Deviataci_v_Nitre_3

Čítať Ďalej

Keramika

A nie sme len futbalisti! Vďaka pani učiteľke Dorníkovej sme sa na chvíľku stali keramikármi. Celkom nás to bavilo a sa nám aj darilo.

Keramika_1  Keramika_2  Keramika_3

Čítať Ďalej

Ctíme si naše tradície alebo o 2. novembri v 2.B.

Naši druháčikovia v 2.B sa pred jesennými prázdninami venovali niekoľkým tvorivým aktivitám zameraným na poznávanie sviatku, ktorý slávime 2. novembra. Prečítali si príbeh O nespokojnej sviečke, ktorý im prezradil, prečo je svieca symbolom života. Vyskladali sviečku z citátov a myšlienok o živote, pričom sa podelili s ostatnými o svoje pekné spomienky. Nakoniec vytvorili krásne svietniky a spokojní vykročili do jesenných prázdnin...

Ctime_si_nase_tradicie_1  Ctime_si_nase_tradicie_2  Ctime_si_nase_tradicie_3

Čítať Ďalej

Jesenná turistická vychádzka – alebo „Obrova cesta"

Dňa 23.10 sme sa so žiakmi 1. A, 1.B, 2.A a 2.B vybrali na 7,5 km dlhú turistickú prechádzku pod názvom Obrova cesta. Zo školy sme vyšli krátko po 8. hodine a naše kroky viedli do Hrabovskej doliny, kde sme sa posilnili desiatou. Po občerstvení sme pokračovali v ceste, na ktorej sme ako prvé objavili obrove okuliare. Zistili sme, že meno obra je Čutko a v lese nám poskrýval (alebo postrácal?) aj ďalšie prekvapenia...Našli sme pastelky, obrovu stoličku, veľký ďalekohľad, ktorým pozoruje naše sídlisko a na konci – v Čutkovskej doline - aj jeho diamantový prsteň. Spoločnosť nám počas celej vychádzky robila tajomná biela hmla, šuchot farebného jesenného lístia, vôňa lesných húb a štebot vtáčikov. A aj keď sme samotného obra Čutka nestretli, do školy sme sa vrátili spokojní a hrdí na prvákov aj druhákov, ktorí cestu hravo zvládli. A ktovie, možno Čutka stretneme nabudúce... ;)

Jesenna_turisticka_vychadzka_1  Jesenna_turisticka_vychadzka_2  Jesenna_turisticka_vychadzka_3

Čítať Ďalej

Kvalifikácia McDonald´s cup

Naši najmenší futbalisti vyhrali kvalifikáciu McDonald´s cupu a postúpil na Majstrovstvá okresu. Gratulujeme.

Kvalifikacia_McDonalds_cup_1  Kvalifikacia_McDonalds_cup_2  Kvalifikacia_McDonalds_cup_3

Kvalifikácia v malom futbale

Mladšie dievčatá obsadili na svojej kvalifikácii v malom futbale 3. miesto. Ďakujeme im za ohromnú snahu a peknú reprezentáciu školy.

Kvalifikacia_v_malom_futbale_1 

Majstrovstvá školy v stolnom tenise

Majstrovstvá školy v stolnom tenise vyhrala Lenka Klištincová zo 6.B. Na druhom mieste sa umiestnila Veronika Pindurová (8.A) a tretie miesto obsadila Kristínka Pšenčíková (8.A). Všetkým gratulujeme. Takisto sa chceme poďakovať zúčastneným dievčatám za ich bojovnosť, snahu a skvelé zápasy.

MS_v_stolnom_tenise_1 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.