Deň otvorených dverí

Pozývame všetkých budúcich prváčikov a ich rodičov na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,

ktorý sa bude konať 23.02.2019 od 10:00 - 12:00 hod. v priestoroch základnej školy.

TEŠÍME SA NA VÁS!

DOD

 

MIRKA PAVÚKOVÁ - 3. najlepšia angličtinárka v kraji

Dňa 13. februára 2019 sa v Čadci uskutočnilo krajské kolo 29. ročníka Olympiády v anglickom jazyku. Ružomberský okres a našu školu zastupovala žiačka 9.A Miriam Pavúková. V kategórii starších žiakov v ťažkej konkurencii obsadila nádherné tretie miesto. Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa ďalších úspechov v štúdiu i osobnom živote!

3_najlepsia_anglictinarka_v_kraji_1  3_najlepsia_anglictinarka_v_kraji_2  3_najlepsia_anglictinarka_v_kraji_3

Zasadnutie rady školy

Zasadnutie Rady školy pri ZŠ, Klačno 4/2201, Ružomberok sa uskutoční dňa 26.2.2019 o 16.30 hod. v multimediálnej učebni základnej školy.

Pozývame Vás do kina !

A to nie obyčajného. Naši ôsmaci si pripravili videá k téme ,, Kyseliny". Viaceré z nich si môžete vyskúšať doma, pretože ponúkli priamo návod z kuchyne. Doplnili ho hudbou, zamiešali svoje vedomosti a okorenili ho filmárskymi efektmi. Dúfame, že budú ,,chutiť".

Čítať Ďalej

Predaj stravných lístkov na mesiac MAREC - 2019

Stravné lístky na mesiac MAREC 2019 si môžu žiaci prevziať v týchto dňoch:

25.02.2019 od 9:00 - 14:00
26.02.2019 od 9:00 - 14:00
27.02.2019 od 9:00 - 13:00
28.02.2019 od 9:00 - 13:00
01.03.2019 od 9:00 - 13:00
 
Režijné náklady na 1 mesiac: 2,00 €

Škôlka:     21 dní x 1,12 = 23,52 + 2,00 = 25,52 €
1. - 4.roč.: 16 dní x 0,95 = 15,20 + 2,00 = 17,20 €
5. - 9.roč.: 16 dní x 1,01 = 16,16 + 2,00 = 18,16 €

Elektronické odhlasovanie obedov je dostupné na stránke: https://zsklacnork.edupage.org/login/?

Čítať Ďalej

Výtvarná súťaž na 1.stupni : Vesmír očami detí

Výtvarná súťaž na 1.stupni : Vesmír očami detí Počas januára a februára 2019 na 1.stupni prebiehala výtvarná súťaž - organizovanú Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove v spolupráci s CVČ, v ktorej naši žiaci nakreslili ako si predstavujú nekonečný vesmír. Po dôslednom výbere sme do okresného poslali výtvarné práce žiakov z 1.B - Lucky Papúchovej a Lukáška Janeka, z 3.A - Laurinky Fliegovej a Lucky Kloptovej, z 3.B Filipka Baloga a Emky Gerbovej , zo 4.A Marianky Pavúkovej a Tamarky Tancíkovej a zo 4.B Anushky Machajdíkovej a Terezky Gomolovej. Všetkým blahoželáme a držíme palce, aby ich práce postúpili do celoslovenského kola.

Vytvarny_sutaz_na_1st_Vesmir_ocami_deti_1  Vytvarny_sutaz_na_1st_Vesmir_ocami_deti_2  Vytvarny_sutaz_na_1st_Vesmir_ocami_deti_3

Čítať Ďalej

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA KATEGÓRIA C

Konečne! Po dvoch rokoch bez umiestnenia, ktoré jej stále unikalo, si vychutnáva víťazstvo. Karolína Zachová z 9.A len so stratou štyroch bodov nechala za sebou dvadsiatku biológov. S najlepšou praktickou časťou si tretie miesto odniesla Lea Ševcová z 8.B. Blahoželáme aj ďalším úspešným riešiteľkám - Paulíne Palčinskej a Silvii Bugátovej z 8.A. Karolínke držíme palce v krajskom kole!

Matematická olympiáda 5. a 9. ročník

Koniec januára bol v znamení matematikov z celého okresu Ružomberok. Najlepšie sa z našej školy darilo Jakubovi Machajdíkovi z 5.B, ktorý obsadil krásne štvrté miesto s jedným chýbajúcim bodom na tretieho súťažiaceho.

GRATULUJEME!

PASOVANIE PRVÁKOV

Dňa 30.1.2019 boli naši prváčikovia nedočkaví. V malej telocvični sa konalo slávnostné popoludnie pripravené práve pre nich –Pasovačka prváčikov , na ktorej boli dievčatá a chlapci z I.A a l. B oficiálne pasovaní za žiakov našej školy. Vyobliekaní prváčikovia, plní radosti a očakávania predviedli prítomným, čo sa naučili a plnili úlohy, ktoré pomohli Maruške priniesť do kráľovstva soľ. Prešli bránou odvahy, zjedli chlebík poznania a vypili nápoj múdrosti. Odmenou pre prvákov bol potlesk ich rodičov, starých rodičov i súrodencov. Nasledovalo slávnostné pasovanie každého prváčika za žiaka našej školy samotným pánom kráľom. Z rúk kráľovny si prevzali malý darček a pán riaditeľ im odovzdal pamätný list z pasovačky. Slávnostným sľubom potvrdili, že sa budú učiť a správať sa tak, ako sa na ozajstného prváčika patrí. Na záver im starší spolužiaci pripravili krátky program. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na tejto peknej akcii podieľali. Prváčikom prajeme, nech sa im v škole darí!

Pasovanie_prvakov_1  Pasovanie_prvakov_2  Pasovanie_prvakov_3

Čítať Ďalej

MESIAC FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

Pôvodne to mal byť týždeň, dnes už je to mesiac. Tvorivé vyučovanie má jednu veľkú výhodu: zaužívané štruktúry sa môžu prispôsobovať situácii a potrebám. Presne tak to bolo aj teraz. Systém, ktorý sa minulý rok rozbiehal len ako základný projekt dostal tento rok krídla. Prispôsobil sa dvom verziám 1.premene meny ZL na euro 2. Nákup a predaj v eurách. Každý učiteľ sa mohol rozhodnúť, aké sú schopnosti jeho triedy a čo z toho by rád vyskúšal. Posledný týždeň bude patriť škôlkarom. Tí budú našou čerešničkou na torte. Práve p.riaditeľka Materskej školy Klačno bola zábezpekou materiálneho zabezpečenia našeho projektu. S ochotou zapožičala euro bankovky a mince, ktoré zabezpečila pre materskú škôlku. Naši škôlkari totiž finančnú gramotnosť s RADOSŤOU TRÉNUJÚ! Pre učiteľov vznikla mimoriadna nástenka, kde zanietenci dostali možnosť vybrať si z 50 tich pracovných listov rôznej úrovne náročnosti a vyskúšať implementáciu naučených vedomostí v inej papierovej forme. Tak, a keďže tvorivosti nie je nikdy dosť, tak tento rok PROJEKT FINANČNEJ GRAMOTNOSTI dostal KRÍDLA.V pedagogickej praxi sa za najvyšší stupeň pochopenia považuje vlastná tvorba!!! Tu sa mimoriadne preukázala ako tvorivá Mgr. Lýdia Gejdošová, ktorá tento projekt dotiahla do dokonalosti. Vytvorila systém odmien, ktorý je založený na princípe zárobkov za dobrý výkon v škole. Žiaci si nakúpia len za to, čo si môžu dovoliť. Zaujímavá verzia!!!! Budúci rok to nenecháme len v 1 triede, ale spojíme sily a dotiahneme to do dokonalosti. No, najlepšie nakoniec. MIMORIADNU POCHVALU udeľujeme STELLE, TAMARKE, DANIELKE, ELLE, LENKE, JAKUBOVI, LAURE, NATÁLKE, NINKE...Títo žiaci 5.B nám totiž zabezpečili fungovanie celej akcie, ktorú si minulý rok predtrénovali a v tomto roku boli v obsadení V HLAVNEJ ÚLOHE. ĎAKUJEME

MESIAC_FINANCNEJ_GRAMOTNOSTI_1  MESIAC_FINANCNEJ_GRAMOTNOSTI_2  MESIAC_FINANCNEJ_GRAMOTNOSTI_3

Čítať Ďalej

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2019

´RIADNY TERMÍN: 3. apríl 2019 (streda)

´NÁHRADNÝ TERMÍN: 16.4. 2019 (utorok) v krajských mestách, pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu

´TESTOVANIE JE URČENÉ: žiakom 9. ročníka ZŠ

´TESTOVANÉ PREDMETY: matematika, slovenský jazyk a literatúra

´TESTOVANÉ UČIVO: učivo 2. stupňa ZŠ podľa Štátneho vzdelávacieho programu

´ZASLANIE VÝSLEDKOV: elektronickou formou, písomne výsledkové listy žiakov a škôl

´INFORMÁCIE: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

Čítať Ďalej

Čitateľský oriešok na 1. stupni ZŠ

Ako každý rok, aj tento, sa štvrtáci našej školy 4.A a 4.B zapojili do čitateľsko - výtvarnej súťaže, ktorá prebieha od novembra 2018 do apríla 2019, kedy bude vyhodnotenie a ocenenie nakladateľstvom RAABE. Táto súťaž je zameraná na čítanie s porozumením, zároveň sa rozvíja u žiakov fantázia, šikovnosť a výtvarná zručnosť.Po vypracovaní zaujímavých úloh, vytvorili žiaci výtvarné práce, ktoré všetky boli spolu s vypracovanými úlohami, zaslané na vyhodnotenie. Držíme palce všetkým štvrtákom, ktorí sa zapojili a už teraz sa tešíme, že uvidíme mnohé práce na Facebooku RAABE, za ktoré bude treba zahlasovať. Za všetkých vopred ďakujeme.

Citatelsky_oriesok_na1_stupni_ZS_1  Citatelsky_oriesok_na1_stupni_ZS_2

WE ARE THE CHAMPIONS

Slová tejto nesmrteľnej piesne môžeme venovať našej žiačke Mirke Pavúkovej z 9.A, ktorá dosiahla naozaj výnimočný úspech. Sú to dva roky, čo v kategórii mladších žiakov vyhrala okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. S hrdosťou oznamujeme všetkým priaznivcom našej školy, že tento rok Mirka opäť nezaváhala a v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku 2018/19 v kategórii starších žiakov obsadila prvé miesto. Týmto umiestnením potvrdila aj svoj postup a následnú účasť v krajskom kole. Okresné kolo sa uskutočnilo v priestoroch CVČ Elán 16.1. 2019. V kategórii mladších žiakov našu školu reprezentoval Samuel Focko 7.A, ktorý obsadil taktiež krásne štvrté miesto. ĎAKUJEME!!!

Zbierka kníh

Vážení rodičia a priatelia školy,

dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť a poprosiť o pomoc pri zakladaní čitateľského kútika pre našich žiakov. Na školskej chodbe 2. stupňa plánujeme vybudovať oddychovo-relaxačnú zónu, ktorej súčasťou bude aj knižnica. Keďže vybavenie knižnice len novými knihami stojí školu nemalé finančné prostriedky, tak sa obraciame aj na Vás, milí rodičia a priatelia školy. Ak máte doma knihy, ktoré Vaše dieťa už prečítalo a ste ochotní nám ich poskytnúť, veľmi nám to pomôže v našej snahe pritiahnuť čo najviac detí ku knihe a otvoriť im tak dvere do čarovného sveta príbehov.

Za ochotu a pomoc sme Vám veľmi vďační.

Žiacka ,,vedecká“ konferencia – rolová hra /prezentácia projektov

Prosíme buďte trpezliví a čítajte od začiatku do konca. Ďakujeme! Etiketa: dress code – blúzky, sukne, šaty, košele a niektorí i kravaty či motýliky. Na stoloch čajíček ,,nervy a stres“, v rukách plody našej trojmesačnej práce z literatúry. Asi takto začínala žiacka ,,vedecká“ konferencia, ktorú si žiaci 8.A a 8.F vyskúšali na vlastnej koži 9. a 10. januára 2019. Bolo to pre nich niečo nové, zatiaľ nezažité, preto mnohí mali zmiešané pocity. No úsmevy na tvárach a odhodlanie v ich očiach prezrádzali, že sa tešia. Konferencia sa niesla v duchu hesla LITERATÚRA JE ZAUJÍMAVÁ, FASCINUJE, POMÁHA, INŠPIRUJE.... Témy a podmienky boli zadané ešte v septembri. Pri spracovaní projektu i počas prezentácie sa vyžadovala originalita, nápad, myšlienka a odborná terminológia v zmysle platných vzdelávacích štandardov. Odporúčalo sa vychádzať z rôznych zdrojov informácií, navštíviť pamätnú izbu, rodný dom či múzeum zadaného autora. Takáto práca z literatúry má svoje špecifiká – je potrebné stavať na vlastných čitateľských zážitkoch. A výsledok?? Nad všetky očakávania. DECKÁ BOLI ÚŽASNÉ!!!!!

Čítať Ďalej

Lyžiarsky výcvik 2019

Lyžiarsky šk.r. 2018/2019 Heľpa - Polomka Búčnik

 Lyziarsky_vycvik_2019_1  Lyziarsky_vycvik_2019_2  Lyziarsky_vycvik_2019_3

Čítať Ďalej

Zimné radosti

V Novom roku si to zopakovali, ale zmenili lokalitu a pokrm pre zvieratá vysypali v lese za Lesnou ulicou. Okrem toho využili bohatú nádielku snehu a dopriali si zimných radostí.

Zimne_radosti_1  Zimne_radosti_2  Zimne_radosti_3

Čítať Ďalej

Pomoc zvieratám

Poslený deň pred Vianočnými prázdninami sa žiaci 3.A triedy boli rozlúčiť so „Starým rokom“ v Čutkovskej doline a zároveň priniesli niečo pod zub aj zvieratám.

Pomoc_zvieratam_1  Pomoc_zvieratam_2  Pomoc_zvieratam_3

Čítať Ďalej

Sférické kino

18. decembra k nám do školy zavítalo sférické kino z Prievidze. Žiaci 3.A a 2. B si mali možnosť pozrieť príbeh“ Tajomstvo stromov.“ Prostredníctvom filmu sa dozvedeli o živote stromov a stali sa súčasťou tohto príbehu. Filmové predstavenie sa im veľmi páčilo a tešia sa už na budúce.

Sfericke_kino_1  Sfericke_kino_2  Sfericke_kino_3

Čítať Ďalej

Prváci chcú mať zdravý chrbátik

Prváci chcú mať zdravý chrbátik... a preto v stredu 19.12. absolvovali zdravotné cvičenia zamerané na správne držanie tela a odstránenie deformít chrbtice. Správne cviky nám ukázala fyzioterapeutka Radka Komárová, tentokrát s pomôckou Thera - Band, posilňovacou gumou na cvičenie.

Prvaci_chcu_mat_zdravy_chrbatik_1  Prvaci_chcu_mat_zdravy_chrbatik_2  Prvaci_chcu_mat_zdravy_chrbatik_3

Čítať Ďalej

INVESTIGATÍVNI NOVINÁRI ZŠ KLAČNO

INVESTIGATÍVNI NOVINÁRI ZŠ KLAČNO: PECKA NA ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA!!! Zvýši LADY ZIKA sledovanosť kultúry v KOŠICIACH JEDNOZNAČNE: ÁNO! Aj takto nejak by sme mohli poinformovať svet, že medzinárodný rýchlik PRAHA- KOŠICE bude mať odteraz zvýšenú obsadenosť. Prečo???? No, lebo stretnúť celebritu LADY ZIKA je takmer nemožné, vyspovedať ju - neskutočné, stráviť s ňou 1 h. v kupéčku - nepredstaviteľné. A pár našim žiakom sa to skutočne podarilo..., tak sledujte s nami....,mimochodom,...po osobnom stretnutí môžem konštatovať: mimoriadne milé stvotenie. Ďakujeme ZIKE!

INVESTIGATIVNI_NOVINARI_ZS_KLACNO_1  INVESTIGATIVNI_NOVINARI_ZS_KLACNO_2 

P.I.ČAJKOVSKIJ

P.I.ČAJKOVSKIJ: NUTCRACKER, LUSKÁČIK, щелкушка Deťúrence z 2.A a 3.B sa spojili a prekonali viac ako 250 km vzdialenosť len aby sa dovzdelali v kultúre. Celou cestou sme počúvali vzdychy: " nás balet nebaví" my sme tvrdí chlapi..... až do momentu 1. scény, kde sme sa preniesli do 19.str. ruského zámku, vianočnej nálady a my pozorovatelia sme to pozorovali akoby zo zasneženej krajiny z vonku cez OKNO!!! Prekrásna FINTA!!! PIOTR, ďakujeme. 3 D efekty, scény snehu ako NAŽIVO....no, nádhera!!! Zaujímavé bolo, že slová BALET MA NEBAVÍ už nikto viacej nevyslovil. To hovorí za všetko. DO ZASNEŽENIA PRIATELIA! 2.A

PICAJKOVSKIJ_1  PICAJKOVSKIJ_2  PICAJKOVSKIJ_3

Čítať Ďalej

VIANOČNÉ "MECHECHE" PO SLOVENSKY

Tak sme sa spočne s RODIČMI rozlúčili s rokom 2018 a popriali sme si POKOJNÉ VIANOČNÉ SVIATKY plné rodinnej pohody, a aby sme nezabudli, tak sme sa vrátili do 13.-19.str. a zaspomínali sme si na naše staré mamy a dedkov. Však nie nadarmo nám prizvukovali: skromnosti nie je nikdy dosť! A veru, keď sme si teraz dali 100 ročné REPETE, tak ten rozdiel bolo cítiť. Veď posúďte sami. POKOJNÉ SVIATKY VÁM PRAJE CELÁ 2.A

Vianocne_mecheche_po_slovensky_1  Vianocne_mecheche_po_slovensky_2 

ŠKÔLKARI PATRIA DO ŠKOLY!!!

Ako ste správne pochopili, škôlkari navštívili 2.A, aby si dobre pomerali herecké výkony našich druháčikov...A čuduj sa svete, nie je to tak dávno, čo sa spoločne so škôlkármi vozili kolenačky po koberci, lebo ich zvítanie bolo BUJARÉ. Najviac ich potešila PANI UČITEĽKA, presne tá, ktorá im čítavala rozprávky a fúkala boľavé kolienka. Tak, HOR SA HOP, do STAROBYLÝCH VIANOC nech tých našich maličkých, čo to priučíme.

Skolkari_patria_do_skoly_1  Skolkari_patria_do_skoly_2  Skolkari_patria_do_skoly_3

Čítať Ďalej

Bolo u nás divadielko...

Našich prvákov a štvrtákov navštívilo v pondelok skvelé divadielko NatraKY, ktoré nám zahralo interaktívne divadelné predstavenie Rozprávka z mlyna. Príbeh bol o tom, ako sa podarilo odvážnemu a pracovitému mlynárovi Vavrovi a jeho vernému kamarátovi kohútikovi Pierovi zachrániť zakliatu princeznú. Rozprávke nechýbal humor a vtip, občas hercov vystriedali bábky a princeznú si nakoniec zahrala naša pani učiteľka Ivka. Všetci sme si pripomenuli, že v priateľstve je dôležitá vernosť a úcta, a že dobro a odvaha vždy zlo porazia.

Bolo_u_nas_divadielko_1  Bolo_u_nas_divadielko_2  Bolo_u_nas_divadielko_3

Čítať Ďalej

Vianočná akadémia 2018

V aule Katolíckej univerzity v Ružomberku sa dňa 14.12.2018 konalo vystúpenie žiakov ZŠ pod názvom Vianočná akadémia. Vystupoval tam kúzelník Samo a jeho smiešny divák, tanečné trio Ley, Timey a Emmy. Videli sme zábavnú súťaž vtipov a poučnú ukážku vianočných zvykov a tradícií. Do programu sa mali možnosť zapojiť aj diváci, a to formou vedomostnej súťaže, v ktorej sa víťazmi stali hneď dva tímy, zelený a žltý, a ako výhru si odniesli balíček cukríkov. Programom nás sprevádzali piati pohotoví moderátori a za jeho zorganizovanie vďačíme pani učiteľkám Janke Baďovej a Gabriele Janovcovej. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto zaujímavého podujatia.

Autor: NELKA IMRICHOVÁ 5.A

Vianocna_akademia_2018_2  Vianocna_akademia_2018_3

Čítať Ďalej

Vianočná atmosféra na 1. stupni

Viete si predstaviť Vianoce bez vianočného stromčeka, voňavých medovníčkov či vianočných ozdôb? Veru, ani naši žiačikovia nie...a preto sa dali s chuťou do práce a svojimi šikovnými rúčkami si pravú vianočnú atmosféru urobili aj v škole. Prváci z 1.A vytvorili krásne vianočné ozdoby, žiačikovia z 1.B ozdobovali voňavé medovníčky, štvrtáci zo 4.A ozdobili vysoký vianočný stromček a štvrtáci zo 4. B namaľovali krásne zimné mestečká. No čo poviete...Vianoce môžu začať!

Vianocna_atmosfera_na_1stupni_1  Vianocna_atmosfera_na_1stupni_2  Vianocna_atmosfera_na_1stupni_3

Čítať Ďalej

Boli sme si pozrieť Vianočné nebo

Naši prváci (1.A a 1.B) a štvrtáci zo 4.B si adventný čas, v ktorom čakáme na Ježiška spríjemnili návštevou kultúrneho podujatia v Liptovskom múzeu pod názvom Vianočné nebo. V programe účinkovali deti zo ŠZŠ v Ružomberku, dospelí z centra Trojlístok a deti a mladí z folklórneho súboru Belanček. Vianočnú atmosféru nám spríjemnili milým divadielkom, prednesom vianočných vinšov, básní a spevom vianočných piesní a kolied, za čo im ešte raz krásne ďakujeme.

Boli_sme_si_pozriet_Vianocne_nebo_1  Boli_sme_si_pozriet_Vianocne_nebo_2  Boli_sme_si_pozriet_Vianocne_nebo_3

Čítať Ďalej

Aj k nám prišiel Mikuláš

Tak ako po iné roky, aj tento rok k nám zavítal sv. Mikuláš. Ako inak, neprišiel sám, ale spoločnosť mu robili anjeli aj čertíci. Naši žiaci neváhali, a potešili sv. Mikuláša básničkami, piesňami, vinšami a tancom. Ich snaha neostala bez odmeny – každý si odniesol balíček plný dobrôt. Na záver radosť z jeho návštevy všetci prežili na spoločnej Mikulášskej tancovačke.

Aj_k_nam_prisiel_Mikulas_1  Aj_k_nam_prisiel_Mikulas_2  Aj_k_nam_prisiel_Mikulas_3

Čítať Ďalej

Pytagoriáda na 1. stupni

11. decembra sa uskutočnilo školské kolo matematickej PYTAGORIÁDY. Pre žiakov 3. ročníka je to po prvýkrát, čo mohli predviesť svoje matematické zručnosti pri riešení úloh. Z tretiakov bol najúspešnejší a prvé miesto získal Lukáš Straňák, druhé miesto obsadil Matúš Seget a tretie Ema Gerbová. Úspešní riešitelia boli Kiara Valušeková a Martina Bereníková. V štvrtom ročníku bol prvý Marek Dorník, druhý Matej Zvada a tretí Tomáš Gálik. Úspešnými riešiteľmi sa stali Adam Šablatúra, Oliver Kaliský, Andrej Mataj a Marek bobák.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme!

Pytagoriada_na_1stupni_1  Pytagoriada_na_1stupni_2 

Pomoc pre zvieratká v útulku

Aj tento školský rok sme si pripomenuli Svetový deň zvierat a v mesiacoch október – november zorganizovali finančnú zbierku pre opustené zvieratká .

Vyzbierané peniažky – 265,65€ spolu so žiakmi našej školy odovzdáme priamo v útulku v Bielom Potoku.

Všetkým, ktorí pomohli, ĎAKUJEME !!!

Zoznam tried:

2.B         30€                                        6.A         10€

3.A         5€                                           6.B         5€

3.B         10€                                        6.F          10€

4.A         10€                                        7.A         23€

4.B         15€                                        8.A         20€

5.A         45,65€                                  8.B         5€

5.B         5€                                           8.F          30€

5.F          10€                                        9.A         20€

9.F          12€        

Utulok

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.
SÚHLASÍM