Program projektu „Zdravý chrbátik“

   Projekt Zdravý chrbátik je celoslovenský projekt, ktorý organizuje OZ Za zdravší život. Projekt je pod záštitou Ministerstva školstva a financovaný Národným športovým centrom. Odborným garantom projektu je pán doc. MUDr. Robert Rusnák, PhD., ktorý je prednostom Neurochirurgickej kliniky, ÚVN v Ružomberku a predsedom OZ Za zdravší život.

Hlavným cieľom projektu je predchádzať deformitám chrbtice a chybnému držaniu tela u detí. Projekt je zameraný na žiakov prvého stupňa základných škôl a deti v predškolskom veku (5-6 rokov).

V rámci projektu sa pani Mgr. Zuzana Smiešková zúčastnila školenia, ako s deťmi správne cvičiť zdravotné cvičenia a ako stimulovať ich držanie tela počas dňa. Keďže absolvovala školenie môže s deťmi tieto prvky uplatňovať v škole.

 S projektom „Zdravý chrbátik“ oboznámila učiteľov na I. stupni v  rámci MZ , konaného 30. januára 2018. Učitelia si mohli pozrieť „Cvičebnú zostavu pre deti“ na DVD, a zároveň si mohli vyskúšať aj cvičenie na fitloptách.

Za účelom pomoci s realizáciou zdravotných cvičení priamo na hodinách telesnej výchovy našu školu oslovila p. Janka Hlačinová , ktorá sa zároveň stala našou garantkou v oblasti rehabilitácie a bude navštevovať našu školu pravidelne 1 – 2 krát mesačne. Pani Hlačinová bude pomáhať učiteľom na hodinách telesnej výchovy a ukáže, ako najlepšie realizovať zdravotné cvičenia v prirodzenom prostredí detí. Pôsobenie na našej škole bude pozostávať s nasledovných krokov:

  • pravidelné cvičenie s deťmi v rámci hodín telesnej výchovy,
  • inštruktáž – pomoc pedagógom, pri samostatnej realizácii zdravotných cvičení,
  • reedukácia sedu a stoja,
  • depistážne vyšetrenie držania tela a chrbtice u detí - absolvujú žiaci 2. A trieda

Spracovala Mgr. Zuzana Smiešková

Program_projektu_Zdravy_chrbatik_1  Program_projektu_Zdravy_chrbatik_2  Program_projektu_Zdravy_chrbatik_3

Program_projektu_Zdravy_chrbatik_4  Program_projektu_Zdravy_chrbatik_5  Program_projektu_Zdravy_chrbatik_6

Program_projektu_Zdravy_chrbatik_7  Program_projektu_Zdravy_chrbatik_8  Program_projektu_Zdravy_chrbatik_9

Program_projektu_Zdravy_chrbatik_10  Program_projektu_Zdravy_chrbatik_11  Program_projektu_Zdravy_chrbatik_12

Program_projektu_Zdravy_chrbatik_13  Program_projektu_Zdravy_chrbatik_14  Program_projektu_Zdravy_chrbatik_15

Program_projektu_Zdravy_chrbatik_16  Program_projektu_Zdravy_chrbatik_17  Program_projektu_Zdravy_chrbatik_18

Program_projektu_Zdravy_chrbatik_19  Program_projektu_Zdravy_chrbatik_20  Program_projektu_Zdravy_chrbatik_21

Program_projektu_Zdravy_chrbatik_22  Program_projektu_Zdravy_chrbatik_23  Program_projektu_Zdravy_chrbatik_24

Program_projektu_Zdravy_chrbatik_25  Program_projektu_Zdravy_chrbatik_26  Program_projektu_Zdravy_chrbatik_27

Program_projektu_Zdravy_chrbatik_28 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.