Infovek 2004

Koordinátor projektu: PaedDr. Miloš Smetana

Projekt Infovek odštartoval ako iniciatíva nevládnej a neziskovej organizácie Asociácie projektu Infovek v roku 1999. Postupne získaval podporu nielen laickej a odbornej verejnosti, ale i parlamentu, ministra školstva a Vlády SR. Cieľom projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu na Slovensku pre život v informačnej spoločnosti 21. storočia tak, aby táto generácia bola konkurencieschopná na formujúcom sa globálnom trhu práce. Najvýznamnejším priestorom na prípravu je škola. Aby bola škola schopná zrealizovať túto náročnú úlohu, musí sa prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IKT) premeniť z tradičnej školy na modernú školu tretieho tisícročia.

Projekt Infovek napomáha procesu informatizácie školstva, pripravuje „kritickú masu“ učiteľov s novými kompetenciami práce s IKT, vytvára nový digitálny obsah vzdelávania a umožňuje konkurencieschopnosť pre študentov na európskom trhu práce, vytvára podmienky pre zmenu tradičnej školy na modernú školu 3. tisícročia.

Spolupráca Asociácie projektu Infovek so spoločnosťou T-Com (v minulosti Slovenské telekomunikácie, a.s.), napomáha Infoveku v realizácií jeho cieľov hlavne v oblasti pripojenia škôl na internet. Pri diskusiách o strategickom smerovaní sa školy dostali na prvé miesto v dôležitosti informatizácie spoločnosti. Najväčšou bariérou ďalšej informatizácie škôl sa stalo ich vybavenie výpočtovou technikou. Viac ako polovica škôl nemala takúto techniku vôbec k dispozícii. Na základe rokovaní akcionárov Slovak Telekomu - majoritného vlastníka Deutsche Telekom AG a Ministerstva, dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v osobe ministra Pavla Prokopoviča sa Deutsche Telekom AG rozhodol podporiť program eSlovakia a darovať školám v rámci projektu „Počítače pre školy“ jednu miliardu Sk na výpočtovú techniku. Vďaka tomuto daru získala každá základná a stredná škola na Slovensku ešte v priebehu roku 2004 novú počítačovú učebňu. Za necelých 6 mesiacov projekt priniesol všetkým základným a stredným školám na Slovensku nové počítačové učebne. Projekt výrazným spôsobom zakceleroval počítačovú vybavenosť škôl a zvýšil internetizáciu celého Slovenska. Práve vybavenosť výpočtovou technikou, ktorá bola najväčšou prekážkou pri informatizácii škôl bola aj vďaka tomuto projektu odstránená. Každá škola už má vlastnú novú počítačovú učebňu.

Partneri projektu „Počítače pre školy“:

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Ministerstvo školstva SR
Slovak Telecom, a.s.

Infovek, ktorý systematicky od r. 1999 realizuje informatizáciu základných a stredných škôl a okrem budovania infraštruktúry sa zameriava aj na vzdelávanie a budovanie edukačného obsahu. Projekt Počítače pre školy tak pomohol Infoveku realizovať svoje ciele a plány tým, že prelomil hlavnú bariéru súčasného stavu - nedostatok výpočtovej techniky. Prostredníctvom projektu sa dobudovala základná výpočtová infraštruktúra pre všetky základné a stredné školy a významným spôsobom sa zlepšil pomer počtu žiakov a študentov na jeden počítač. Pred realizáciou projektu bol na Slovensku pomer približne 120 žiakov na 1 počítač, po realizácii projektu klesol na približne 26 žiakov na 1 počítač, čím sa Slovensko posunulo bližšie k európskemu priemeru 15 žiakov na 1 počítač.

Naša škola sa do projektu Infovek zapojila 1. septembra 2004 a odvtedy je jeho plnohodnotným členom. Projekt vytvoril možnosť aj pre ostatných občanov na celoživotné vzdelávanie, získavanie ďalších zručností, rekvalifikácií, kvalifikovaných pracovných miest. Zvyšovanie vzdelanosti a kvalifikácie je predpokladom znižovania nezamestnanosti a zvyšovania kvality života v regiónoch Slovenska.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.