Športové triedy 2008

Autor projektu: PaedDr. Miloš Smetana, Mgr. Ján Gálik

Pre podporu športu Ministerstvo školstva SR  z rozpočtu uvoľnilo finančné prostriedky v celkovej výške 30mil. Sk. Cieľom projektu bolo zvýšiť počet športových tried, rozšíriť základňu pre výber mimoriadne talentovanej mládeže s cieľom úspešnej športovej reprezentácie SR a zlepšenie podmienok pre zabezpečenie športovej prípravy žiakov v športových triedach. Futbalové triedy majú vďaka úspechu našich učiteľov možnosť všeobecne rozvíjať svoj talent nielen pri futbale, ale aj v ostatných kolektívnych športoch - basketbal, volejbal, florbal a iné. Naša škola získala 115 000,-Sk  vďaka kvalitnému projektu, pričom väčšina financií bola použitá na nákup športového zariadenia.

Náš projekt bol zameraný hlavne na rozvíjanie všestrannej pohybovej kultúry žiakov. Cieľovou skupinou boli deti z tried s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal na Základnej škole na Klačne v Ružomberku. Prostredníctvom projektu sme získali finančné prostriedky, za ktoré sme zakúpili profi volejbalové a basketbalové lopty, rôzne gymnastické náradie a náčinie, systém elektronickej časomiery a pod.

Žiaci našich športových tried sa špecificky zameriavajú v tréningovom procese na rozvoj pohybových zručností vo futbale. Tiež majú možnosť regenerovať svoje sily v kvalitne zariadenej modernej posilňovni, saune, či vírivých vaniach, ktoré sú súčasťou nadštandardného vybavenia školy. Vďaka nášmu projektu môžeme klásť dôraz na rozvoj pohybových zdatností týchto žiakov v ostatných kolektívnych športoch (volejbal, basketbal, ...), v gymnastike aj v atletike. S finančnou podporou projektu vychováme na našej škole všestranne športovo nadaných futbalistov. Takto takticky a technicky vybavení športovci majú oveľa väčšiu šancu uplatniť sa vo vrcholovom futbale, ale aj v osobnom živote mimo trávnika.

Rozpočet projektu:

115 000 Sk --- Ministerstvo školstva SR
  10 000 Sk --- Mesto Ružomberok

sporttriedy1  sporttriedy2  sporttriedy3

sporttriedy1  sporttriedy5  sporttriedy3

sporttriedy1  sporttriedy2  sporttriedy3

sporttriedy1  sporttriedy2  sporttriedy3

sporttriedy1  sporttriedy2  sporttriedy3

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.