Otvorená škola - oblasť športu 2009

Autori projektu: PaedDr. Miloš Smetana, Mgr. Ján Gálik

Ministerstvo školstva SR vyhlásilo v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách,  samosprávnymi krajmi a krajskými školskými úradmi projekt Otvorená škola pre oblasť športu . Cieľom vyhlasovaného projektu bolo vytvoriť zo školy centrum športu a zaktivizovať organizovanie pohybových aktivít  mládeže a občanov v danom regióne. Naša škola sa dostala medzi úspešných žiadateľov o finančné prostriedky v júli 2009. V rámci projektu sme žiakom našej školy sprístupnili športoviská počas letných prázdnin. Deti zo sídliska tak mali možnosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas pod odborným vedením pri rôznych športových aktivitách.

Náš projekt „Letná škola behu“ bol zameraný hlavne na atletické disciplíny, ktoré sú spojené s prácou dolných končatín. Cieľovou skupinou boli deti zo sídliska Klačno v Ružomberku a to nasledovne podľa jednotlivých aktivít (beh na 60 metrov - 20 detí, beh na 400 metrov - 20 detí,  beh na 1500 metrov - 40 detí, beh na 3000 metrov - 40 detí). Prostredníctvom projektu sme získali finančné prostriedky 1 700,-€, za ktoré sme zakúpili fotobunky, ktoré rádiovým signálom komunikujú s digitálnou časomierou a zaznamenávajú štart a cieľ bežcov.

Po zrušení atletickej dráhy na futbalovom štadióne v Ružomberku atletika a pravidelné atletické aktivity v našom meste prakticky zanikli. Našim projektom oživujeme atletiku v našom meste. S finančnou podporou projektu obnovíme pravidelné atletické bežecké aktivity, ktoré začnú „Letnou školou behu“ a budú pokračovať cez školský rok na hodinách telesnej výchovy aj športovej prípravy a tiež poobedňajšími aktivitami v rámci krúžkovej činnosti.

Zameraním projektu je aj rozvíjanie myšlienky olympizmu v konkrétnych výchovno-vzdelávacích aktivitách. V rámci nášho projektu  ide o vedomostnú súťaž o olympizme, ktorej sa v rámci Olympijského dňa zúčastnia 3 žiaci našej školy a následne budú svoje vedomosti prezentovať pred ostatnými žiakmi. Zapojíme sa tiež aktivitou „Deň čistoty školských športových areálov“, v ktorej bude činných takmer 400 žiakov školy.

Letná škola behu má veľký spoločensko-sociálny rozmer v protidrogovej prevencii. Na sídlisku, kde naša škola sídli je športová infraštruktúra prakticky nulová. Okrem priestorov školy je tu iba veľmi málo možností ako deti zapojiť do športových aktivít. Naše športové nadšenie prijmeme deti ku zmysluplnému tráveniu voľného času.

Rozpočet projektu:

1 700,- € --- Ministerstvo školstva SR

beh1  beh2  beh3

beh1  beh2  beh3

beh1  beh2  beh3

beh1  beh2  beh3

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.