Udalosti v školskom roku 2006/2007

04.09.2006        Slávnostné otvorenie školského roka
11.09.2006        Škola v prírode - Tatranská Lesná
16.09.2006        Plavecký výcvik
27.10.2006        Zber papiera
30.10.2006        Požiarna ochrana - beseda pre 4. ročník
31.10.2006        Krásy jesene na Liptove - výtvarná súťaž pre 1. stupeň
31.10.2006        Leť lístoček lať - súťaž pre ŠKD
31.10.2006        Výstavka plodov jesene - akcia ŠKD
09.11.2006        Legománia - súťaž pre 1. stupeň
18.11.2006        Ochrana človeka a prírody - súťaž pre ŠKD
23.11.2006        KOMPARO 2006 - celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov 
30.11.2006        Zber gaštanov - 1. stupeň
06.12.2006        Mikuláš - program pre deti
07.12.2006        Olympiáda Aj - školské kolo
12.12.2006        Olympiáda Nj - školské kolo
12.12.2006        Šalinsky Maťko - školské kolo
12.12.2006        Týždeň zberu plastov
17.12.2006        Ochrana človeka a prírody - účelové cvičenie pre 2. stupeň
15.12.2006        Zájazd do Viedne pre zamestnancov školy
20.12.2006        Vianočný program pre rodičov v aule Katolíckej Univerzity
21.12.2006        Z rozprávky do rozprávky - výtvarná súťaž
21.12.2006        Vianočný jarmoček - predaj darčekov ŠKD
22.12.2006        Vianočný športový turnaj zamestnancov
05.01.2007        Perníková chalúpka - divadelné predstavenie
16.01.2007        Zápis žiakov do 1. ročníka
24.01.2007        Matematická olympiáda - okresné kolo
26.01.2007        Miliónový tanec - súťaž pre ŠKD
09.02.2007        Lyžiarsky výcvik - akcia pre 7. ročník
16.02.2007        Hviezdoslavov Kubín - triedne kolá
16.02.2007        Karneval - akcia pre 1. stupeň
28.02.2007        Konzultačný deň pre žiakov 9. ročníka
12.03.2007        Zber papiera
13.03.2007        Monitor - 9. ročník
16.03.2007        Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
19.03.2007        Stolnotenisový turnaj - pre 1. stupeň
22.03.2007        Diktátor - divadelné predstavenie
30.03.2007        Tajomná noc v škole - pre žiakov 4. ročníka
30.03.2007        Návrh na obal knihy - súťaž pre ŠKD
03.04.2007        Veľkonočný trh ŠKD - predaj veľkonočných výrobkov
03.04.2007        Týždeň hlasného čítania - akcia pre 1. stupeň
16.04.2007        Týždeň Zeme - celoškolská akcia
04.05.2007        Škola hrou - predstavenie pre 1. stupeň
22.05.2007        Prírodovedno-vlastivedný kvíz - súťaž pre 1. stupeň
30.05.2007        Zlatý dážď - súťaž pre ŠKD
01.06.2007        Deň detí - celoškolská akcia
07.06.2007        Fotenie tried
12.06.2007        Návšteva budúcich prvákov v prvých ročníkoch
18.06.2007        Škola v prírode - Tatranská Lesná (9.roč.)
28.06.2007        Účelové cvičenie
29.06.2007        Slávnostné ukončenie školského roka

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.