Udalosti v školskom roku 2010/2011

02.09.2010        Slávnostné otvorenie školského roka
09.09.2010        Dravce - vystúpenie 
20.09.2010        Škola v prírode Striebornica
29.09.2010        Stolnotenisový turnaj 
03.10.2010        Divadelné predstavenie v Martine pre žiakov vyšších ročníkov
 
07.10.2010        Beseda so spisovateľom Romanom Bratom 
11.10.2010        Šarkaniáda - akcia ŠKD 
25.10.2010        Jeseň - výtvarná súťaž pre I. stupeň 
28.10.2010        Turnaj vo vybíjanej

28.10.2010        Donovaly - exkurzia

08.11.2010        Miluj svoj život - akcia s protidrogovou tématikou
16.11.2010        Legománia - súťaž ŠKD
  
17.11.2010        Zdravá pyramída - výtvarná súťaž 
25.11.2010        Burza SŠ pre žiakov 9. ročníka 
26.11.2010        Rýchlo a obratne - súťaž ŠKD 
02.12.2010        Vianočné majstrovanie - tvorivé dielne ŠKD

06.12.2010        Mikuláš - program pre žiakov

17.12.2010        Vianočný jarmoček - predaj darčekov ŠKD
18.12.2010        Šaliansky Maťko - školské kolo 
22.12.2010        Rozhlasová relácia k Vianociam
 
18.01.2011        Vedomostná súťaž Milionár - pre 1. stupeň 
21.01.2011        Návšteva Materskej školy

26.01.2011        
Cvičný Monitor pre žiakov 9. ročníka 
03.02.2011        Zápis do prvého ročníka

07.02.2011        
Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka 
21.02.2011        Hviezdoslavov Kubín

24.02.2011        
Súťaž vo výrobe karnevalových masiek - akcia ŠKD
23.02.2011        Karneval  
01.03.2011        O hlúpom Janovi - divadelné predstavenie

09.03.2011        Testovanie9 - celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka
 
21.03.2011        Stolnotenisový turnaj pre 1. stupeň

24.03.2011        Z rozprávky do rozprávky - súťaž ŠKD
 
31.03.2011        Talentmánia - súťaž ŠKD

05.04.2011        
Plavecký výcvik pre 4. ročník
07.04.2011        Anglické divadelné predstavenie 
12.04.2011        Biologická olympiáda

15.04.2011        
Deň Zeme - skrášľovanie okolia 
19.04.2011        Kraslicové vystrájanie - akcia ŠKD

29.04.2011        
Tajomná noc v škole - akcia pre 4. ročník 
06.05.2011        Deň matiek - relácia v aule KU

16.05.2011        
Stratený poklad - hra v prírode pre ŠKD
18.05.2011        Pipi Dlhá Pančucha - divadelné predstavenie
19.05.2011        
Prírodovedno-vlastivedný kurz
24.05.2011        Medzinárodné testovanie žiakov 4. ročníka 
26.05.2011        Rozprávkový chodník - akcia ŠKD

01.06.2011        
Medzinárodný deň detí - výlety a akcia v Čutkovskej doline 
03.06.2011        Škutovky - trojdňový pobyt pre 4. ročník

10.06.2011        
Letná olympiáda - akcia ŠKD 
24.06.2011        Rozlúčková opekačka - akcia ŠKD

26.06.2011        
Škola v prírode - pre žiakov 9. ročníka
30.06.2011        Slávnostné ukončenie školského roka

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.